Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Nurmeksen vuoden 2017 tilinpäätös vahva muun kuntatalouden mukaisesti

Nurmeksen vuoden 2017 tilinpäätös vahva muun kuntatalouden mukaisesti

Nurmeksen kaupungille vuosi 2017 oli muutoksen vuosi. Kaupungin uusi hallintosääntö astui voimaan 1.6.2017 ja samalla Nurmeksen ja Lieksan yhteinen tekninen virasto purkaantui ja kaupungin omat työntekijät aloittivat kaupunkirakennepalveluissa. Lisäksi Lieksan kanssa sovitulla tavalla Nurmes lunasti yhdessä Valtimon kunnan kanssa Lieksan osuuden Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Pikes oy:stä. Kesällä 2017 Nurmes osti myös Nurmeksen jäähalli oy:n koko osakekannan.

Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2017. Kaupungin tilikauden tulos oli 3 903 327 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen jälkeen 1 273 304 euroa.

Toimintavuoden menokehitys oli maltillista ja kulut pienenivät 0,8 prosenttia. Kyseessä oli toinen peräkkäinen vuosi kun kokonaiskustannukset pienenivät, sillä vuonna 2016 kulut alentuivat 1,5 prosenttia. Kaupungin vuosikate oli ennätyksellinen korkea, 7 168 601 euroa.

Kaupungin toimintakate parantui 2,9 prosenttia, kun vastaavasti vuonna 2016 toimintakate heikkeni 2,1 prosenttia. Toimintakatteen parantuminen johtui sekä lisääntyneistä tuotoista että alentuneista kustannuksista.

Nurmeksen verotulot pysyivät edelliseen vuoteen nähden ennallaan ja ylittivät talousarvion 334 000 eurolla. Kunnan tuloverojen kertymä oli ennakoitua pienempää, mutta yhteisöverojen tuoton kasvu nosti kaikki verotulot ennakoitua paremmaksi. Nurmeksen kunnallisveroprosentti, 20,5 %, säilyi ennallaan.

Nurmeksen valtionosuudet kasvoivat peräti 4,4 prosenttia kun edellisenä vuonna kasvu oli 6,9 prosenttia. Valtionosuudet ylittivät talousarvion 144 000 eurolla ja olivat 30,039 miljoonaa euroa. Kasvu johtui pitkälti vuoden 2015 valtionosuusuudistuksesta ja ylitys ennakoitua paremmasta osuudesta Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuksista.

Vuonna 2017 vuosikate oli 923 euroa asukasta kohden (vuonna 2016 566 euroa/asukas). Kaupungin vahvistunut vuosikate mahdollisti hyvän tuloksen tekemisen suunnitelman mukaisten poistojen kasvusta huolimatta. Vuosikate kattaa poistot 197 prosenttisesti ja tulorahoitus kattoi investoinnit 108 prosenttisesti.

Ylijäämäinen tulos kasvattaa kaupungin kumulatiivista ylijäämää, joka vuoden lopussa oli 8,3 miljoonaa euroa. Kaupungin omavaraisuusaste oli 75,1 prosenttia.

Nurmes ei ottanut vuoden aikana uutta lainaa vaan lyhensi vanhoja lainoja yli kahdella miljoonalla eurolla. Kaupungilla oli lainaa asukasta kohden vuoden lopussa 1217 euroa.

Kaupungin tilinpäätöksellä varaudutaan myös tulevaan. Tilinpäätös sisältää esityksen yhteensä 3 000 000 euron investointivarauksen tekemisestä Pikku-Kaarlon päiväkotiin, Nurmes-talon peruskorjaukseen ja Rekulan päiväkodin remontointiin. Näiden varausten jälkeen tulouttamattomia poistoeroja ja vapaaehtoisia varauksia yhteensä 8,6 miljoonaa euroa.
 

Investointien toteuttamisessa parempaan suuntaan

Nurmeksen kaupungin investointien toteuttamisaste parantui huomattavasti edellisestä vuodesta. Kaupungin investointiosan nettokulut toteutuivat 90 prosenttisesti muutettuun talousarvioon nähden kun edellisenä vuonna jäätiin alle 50 prosentin toteutusasteen. Kaupungin investointimenot olivat 7,035 miljoonaa, vuodelle 2017 merkattu tulorahoitus 1,895 miljoonaa euroa ja koko vuoden nettoinvestointimenot 5,139 miljoonaa euroa. Investoinneissa on merkittävää huomata että PKSSK:n purkamisesta ja Siun soten perustamisesta johtuvat siirrot kasvattivat sekä investointituloja 1,46 miljoonaa euroa ja kuluja 1,82 miljoonaa euroa.

Kaupunkirakennelautakunnan alaisista investoinneista suurimmat olivat Pikku-Kaarlon päiväkoti ja Hyvärilän rakennuksiin tehtävät remontit. Molemmat valmistuvat vuoden 2018 aikana.


Kaupunkikonsernin tulos vahva

Nurmeksen kaupunkikonsernitulos ylijäämä oli 4,2 miljoonaa euroa. Konsernin vuosikate oli 10,2 miljoonaa eli 2,7 miljoonaa euroa edellistä vuotta parempi. Asukasta kohden laskettuna konsernin vuosikate oli 949 euroa.
 

Kaupunginhallitus päätti henkilöstön palkitsemisesta

Nurmeksen kaupungin hyvän tuloksen ansiosta kaupunginhallitus päätti maksaa henkilöstölle 200 euron kertapalkkion. Palkkio maksetaan henkilölle, joka on ollut vuonna 2017 päätoimisessa palvelusuhteessa vähintään 0,5 henkilötyövuotta ja on palvelusuhteessa kaupunkiin 30.4.2018. Kertapalkkiolla kaupunginhallitus kiittää henkilöstöä hyvin sujuneesta ja tuloksellisesta vuodesta.


Lue tiedote kokonaisuudessaan tästä

Lisätietoja