Pienempi tekstikokoSuurempi tekstikoko
Nurmeksen kaupunki
Nurmeksen kaupunki > Palvelut > perhe >
vihjeet 
 Avioliitto
  Oikeusministeriön esite
Lue lisää
 Avioero
  Oikeusministeriön esite
Lue lisää
 Lasten huoltajuuskysymykset
  Lapsen huoltoa, asumista, tapaamista ja elatusta koskevat asiat perustuvat lainsäädäntöön.
Lue lisää
 Perhetuet ja muut tuet (Kela ym.)
  Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen toimeentuloturvan muoto, joka on haettavissa silloin, kun henkilön tai perheen tulot eivät riitä toimeentuloon.
Lue lisää
 Maistraatti
  Nurmes kuuluu Joensuun maistraatin virka-alueeseen.Maistraattien tehtäviä ovat avioliiton esteiden tutkinta, nimenmuutosasiat ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistaminen. Maistraatin henkikirjoittaja suorittaa siviilivihkimiset ja hän toimii myös julkisena notaarina ja kaupanvahvistajana. Maistraatit vastaavat alueensa väestötietojärjestelmästä, holhousasioista, kauppa ja -yhdistysrekisteristä sekä venerekisteristä.
Lue lisää
 Hyvinvoinnin polku
  Nurmeslaisen lapsen ja nuoren hyvinvoinnin polku
Lue lisää
 Kotipalvelut
  Kotipalveluilla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista ja niissä avustamista.
Lue lisää
 Neuvola
  Neuvola-toiminnasta vastaa Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymä
Lue lisää
 Kasvatus- ja perheneuvola
  Kasvatus- ja perheneuvola kuuluu kaupungin sosiaalitoimeen
Lue lisää
 Varhaiskasvatus
  Lasten päivähoito on Nurmeksen kaupungissa siirretty 1.1.2013 alkaen hallinnollisesti sivistystoimen alaisuuteen.
Lue lisää
 Lastensuojelu
  Lastensuojelun tavoitteena on turvata lapsen oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen.
Lue lisää
 Kuolema
  Kelan sivuilta löydät apua siihen, mitä on muistettava kun omainen kuolee
Lue lisää
20.12.2013 15:24