Pienempi tekstikokoSuurempi tekstikoko
Nurmeksen kaupunki
Nurmeksen kaupunki > Palvelut > ymparisto >
vihjeet 
 Vesihuolto
  Nurmeksen kaupungin vesihuoltolaitoksen tehtävänä on kunnan liikelaitoksena huolehtia kaupungin vesihuollosta, jätevesien johtamisesta ja puhdistamisesta sekä sadevesien poisjohtamisesta annettujen laatuvaatimusten mukaan.
Lue lisää
 Kaavoitus, maankäytön suunnittelu
  Kaavoituksen tehtävänä on huolehtia yleis- ja asemakaavoituksesta ja niiden muutoksista sekä seurata ja ohjata niiden toteutumista.
Lue lisää
 Kiinteistöjen hoito ja käyttö
  Kaupungin toimitilojen sekä niihin liittyvien rakenteiden suunnittelu, rakentaminen, rakennuttaminen, peruskorjaus sekä kunnossapito.
Lue lisää
 Ympäristönsuojelu
  Ympäristönsuojelun tehtävänä on edistää alueellaan kestävää kehitystä ja luonnonsuojelua, seurata ympäristön tilaa, tiedottaa ja valistaa asukkaita ympäristöasioissa sekä antaa jäteneuvontaa.
Lue lisää
 Puhtaus- ja ruokapalvelut
  Tuotamme tiimityönä puhdistus- ja ruokapalveluita sisäisille ja ulkoisille asiakkaillemme.
Lue lisää
 Jätehuolto
  Jätehuolto on jo syntyneen jätteen huoltamista joko hyötykäyttöön tai kaatopaikalle loppusijoitukseen.
Lue lisää
 Nurmeksen jäteasema, aukioloajat
 
Lue lisää
 Rakennusvalvonta
 
Lue lisää
 Kiinteistöjen muodostus ja rakentaminen
  Mittauksen tehtävänä on huolehtia kaupungin maanhankinnasta ja maanluovutuksesta, maaomaisuuden hoidosta, mittaus- ja kartoitustehtävistä, kiinteistön muodostamisesta, lainhuutojen hakemisesta.
Lue lisää
 Kadut
  Kunnallistekniset palvelut vastaa Nurmeksen kaupungin katujen suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta.
Lue lisää
 Yleiset alueet, torit, puistot
 
Lue lisää
 Yksityistiet
  Yksityistieasioista vastaa Lieksan ja Nurmeksen teknisen lautakunnan alainen yksityisjaosto.
Lue lisää
 
 Pohjois-Karjalan ELY-keskus
  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Lue lisää
14.3.2014 11:58