Varhaiskasvatuksen ajankohtaista

LOISTO - Varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto

Opetushallituksen koordinoima varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto LOISTO:n tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen alueellista ja kansallista kehittämistä. Kehittämisverkosto tukee uudistuvien varhaiskasvatussuunnitelmien toimeenpanoa paikallisella tasolla vahvistaen varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, toimintakulttuuria, johtamista sekä seurantaa ja arviointia.

Alueverkostot

LOISTO:ssa on tällä hetkellä mukana 129 kuntaa ja 5 yksityistä palvelun tuottajaa. LOISTO on jaettu kahteentoista alueelliseen verkostoon, joista kaksi on ruotsinkielisiä. Verkostot toimivat alueellisen kehittämisen rakenteina, joissa voidaan jakaa osaamista ja hyviä käytäntöjä sekä yhdessä käsitellä alueiden erilaisia kehittämisen tarpeita.