Asumisen ja ympäristön ajankohtaiset

Rakennusvalvonta siirtyy kokonaan sähköiseen arkistointi- ja lupakäsittelyyn vuoden 2018 alussa.

Rakentamisen lupien hakeminen on Nurmeksessa ollut mahdollista sähköisen www.lupapiste.fi -palvelun kautta 1.2.2015 alkaen.

Arkistolaitoksen antaman uuden määräyksen mukaisesti rakennusvalvontaviranomaisen tulee arkistoida rakennuslupa-asiakirjat sähköisessä muodossa. Tästä johtuen Nurmeksen rakennusvalvonta siirtyy vuoden 2018 alusta alkaen paperisesta arkistoinnista kokonaan sähköiseen arkistointiin. Kun sähköinen arkistointi on otettu käyttöön, tulee rakentamisen luvat hakea sähköisen www.lupapiste.fi -palvelun kautta.

Sähköinen järjestelmä helpottaa luvanhakua. Luvanhakija pystyy pyytämään tarvitsemiaan ennakkolausuntoja, esittelemään luonnosvaiheen suunnitelmia sekä jättämään hakemuksensa täysin oman päivittäisen aikataulunsa mukaan, ilman erillistä palveluaikaa varaamatta. Lisäksi sähköinen järjestelmä mahdollistaa lupavaiheen naapurikuulemisen suoraan järjestelmän kautta.

Sähköinen lupakäsittely parantaa tiedonkulkua luvanhakijan, suunnittelijoiden sekä viranomaisen välillä luvanhaku- ja rakentamisvaiheen aikana. Sähköisen järjestelmän kautta luvanhakija pystyy seuraamaan rakennushankkeensa etenemistä, työnjohtajien hyväksymistä, katselmusten suorittamista sekä katselmusmerkintöjä.

Sähköisessä järjestelmässä on myös mahdollista käydä hankkeeseen liittyvää vapaata keskustelua siten, että sama tieto kulkee suoraan kaikille hankkeeseen liitetyille osapuolille.

Pikaopas Lupapisteen käyttöön

Siirry sähköisen asioinnin lupapiste.fi palveluun

 

Yhteystiedot

Nurmeksen rakennusvalvonta, rakennustarkastaja Timo Karreinen

timo.karreinen@nurmes.fi , puh. 04010 45720

 

Kotitalouksien on ilmoitettava 1.7.2014 lähtien kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä tiedot Verohallinnolle.