Avustukset liikunta-, nuoriso- ja kylätoimintaan

Avustukset liikuntaan

- liikunta-avustukset on tarkoitettu liikuntatoimintaa säännöllisesti järjestäville seuroille ja yhdistyksille

Avustukset nuorisotoimintaan

- nuorisotoiminnan avustuksia voivat hakea säännöllistä nuorisotyötä tekevät seurat ja yhdistykset

Avustukset kylätoimintaan

- kylätoiminta-avustusta voivat saada nuorisoseurat ja kyläyhdistykset tai niihin verrattavat, joitka järjestävät toimintaa, taajamassa ja kylillä, kaikenikäisille