Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus toimii kaupungin keskeisenä hallintoviranomaisena. Hallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Hallintoa johtaessaan se valvoo ja sovittaa yhteen kaupungin eri toimielinten ja viranhaltijoiden toimintaa ja huolehtii käytännön hallinnosta. Taloudenhoidon vastuuseen kuuluu laskentatoimi, rahaliikenne, sisäinen valvonta ja muu taloudenhoidon järjestäminen.

Kaupunginhallitus valmistelee valtuuston päätettäväksi menevät asiat ja vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Hallituksen yleisenä tehtävänä on myös kaupungin edun valvominen. Jollei johtosäännössä toisin määrätä, hallitus edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Kaupunginhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin kuukauden 1. ja 3. maanantaina klo 18.00 kaupungintalolla.

Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä sähköisesti kaupungin verkkosivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Uusi kaupunginhallituksen kokoonpano päivitetään sivulle henkilövalintojen varmistuttua.

Kaupunginhallituksen jäsenet 2015-2016

Varsinainen jäsen Varajäsen


Puheenjohtaja
Kämäräinen Matti KESK
Haapalahdentie 12
75530 Nurmes
puh. 0500 263 470


Turunen Kari KESK
Viemenentie 38
75500 Nurmes
puh. 0400 276 699


1. varapuheenjohtaja
Meriläinen Jaana PS
Pielisenkatu 5
75500 Nurmes
puh. 045 134 4903


Martikainen Hannu
Salmenkyläntie 11
75650 Savikylä
puh. 040 766 1907

2. varapuheenjohtaja
Mikkilä Hannu KESK
Vallitie 7
75530 Nurmes
puh. 0500 215 970

Korhonen Pasi KESK
Kohisevankatu 5
75500 Nurmes
puh. 040 594 5914
Huusko Anu KESK
Tuiskuntie 3 G 8
75530 Nurmes
puh. 050 329 2357
Korkalainen Emmi KESK
puh. 040 829 0189


Rönkkö Reeta KESK
Tiiliniementie 17
75530 Nurmes
puh. 050 436 7927

Ollilainen Anneli KESK
Pappilantie 6 A 1
75530 Nurmes
puh. 050 411 3523


Juntunen Jukka KOK+KD
Kuokanvaarantie 2
75500 Nurmes
puh. 050 527 9084

Määttä Henry KOK+KD
Alavantie 15
75500 Nurmes
puh. 050 375 6654
Honkanen Liisa SDP
Tuupalantie 10
75530 Nurmes
puh. 040 702 4370
Määttä Pia SDP
Hyväriläntie 10
75500 Nurmes
puh. 040 735 0686

Räsänen Yrjö SDP
Pohjoistie 4 A 6
75500 Nurmes
puh. 050 589 0750

Hiltunen Jouni SDP
Laidunkuja 4
75530 Nurmes
puh. 044 284 114

Makkonen Merja SDP
Luukkolankatu 6 A 2
75530 Nurmes
puh. 050 537 2355
Savolainen Anni SDP
Timolantie 21
75530 Nurmes
puh. 050 343 5304

 

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi(at)nurmes.fi