Navigaatiovalikko

Tietoa Nurmeksesta / Päätöksenteko / Hallitus

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus toimii kaupungin keskeisenä hallintoviranomaisena. Hallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Hallintoa johtaessaan se valvoo ja sovittaa yhteen kaupungin eri toimielinten ja viranhaltijoiden toimintaa ja huolehtii käytännön hallinnosta. Taloudenhoidon vastuuseen kuuluu laskentatoimi, rahaliikenne, sisäinen valvonta ja muu taloudenhoidon järjestäminen.

Kaupunginhallitus valmistelee valtuuston päätettäväksi menevät asiat ja vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Hallituksen yleisenä tehtävänä on myös kaupungin edun valvominen. Jollei johtosäännössä toisin määrätä, hallitus edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Kaupunginhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin kuukauden 1. ja 3. maanantaina klo 18.00 kaupungintalolla.

Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä sähköisesti kaupungin verkkosivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kaupunginhallituksen jäsenet 2017-2021

Varsinainen jäsen Varajäsen


Puheenjohtaja
Kämäräinen Matti KESK
Haapalahdentie 12
75530 Nurmes
matti.kamarainen(at)nurmes.fi
puh. 0500 263 470


Ruokolainen Mika
Vallitie 19 B 4
75530 Nurmes
mika.ruokolainen(at)nurmes.fi
puh. 040 506 5719

1. varapuheenjohtaja
Yrjö Räsänen
yrjo.rasanen(at)nurmes.fi
Pikkarainen, Jorma
Jänönkuja 17
75500 Nurmes
jorma.pikkarainen(at)nurmes.fi
puh. 040 847 1156

2. varapuheenjohtaja
Meriläinen, Mikko
Haapalahdentie 20
75530 Nurmes
mikko.merilainen(at)nurmes.fi
puh. 044 322 3695

Romakkaniemi Juhani
Leiritie 8
75500 Nurmes
juhani.romakkaniemi(at)nurmes.fi
puh. 0400 757 493
Smura Antti
Anttilapinkatu 3
75500 Nurmes
antti.smura(at)nurmes.fi
puh. 050 343 5973

Hiltunen, Jouni
Laidunkuja 4
75530 Nurmes
jouni.hiltunen(at)nurmes.fi
puh. 044 284 1114

Kainulainen Anneli
Lehtovaarankatu 43
75500 Nurmes
anneli.kainulainen(at)nurmes.fi
puh. 050 323 7682

Selin Birgitta
Peltotie 4 A 1
75500 Nurmes
birgitta.selin(at)nurmes.fi
puh. 040 553 0090

Korhonen, Pasi
pasi.korhonen(at)nurmes.fi

Meriläinen Heimo
Lipinlahdentie 2
75500 Nurmes
heimo.merilainen(at)nurmes.fi
puh. 0500 337 011

Rönkkö Reeta
reeta.ronkko(at)nurmes.fi
Korkalainen, Emmi
emmi.korkalainen(at)nurmes.fi

Timonen Paula
Hiisijärventie 18 as 2
75500 Nurmes
paula.timonen(at)nurmes.fi
puh. 040 845 6901

Partanen Kirsi
Kehäkatu 62
75500 Nurmes
kirsi.partanen(at)nurmes.fi
puh. 050 414 7459
Nykänen Anniina
anniina.nykanen(at)nurmes.fi
puh. 045 130 4211

Puoskari Seija
Kynsiniementie 30 B
75500 Nurmes
seija.puoskari(at)nurmes.fi
puh. 040 104 5952

 

Yhteystiedot perustuvat valtuutetun suostumukseen julkaista ja luovuttaa yhteystietoja.