Johtoryhmätyöskentely

Nurmeksen kaupunki järjestää ja tuottaa hyvinvointi- ja elinvoimapalveluja. Kaupungin tuotanto-organisaatio jakaantuu hyvinvointi- ja elinvoimapalveluihin ja molemmilla toimialoilla on omat johtoryhmänsä.

Elinvoimapalvelujen johtoryhmä

Elinvoimapalvelujen toimintaa koordinoi elinvoimapalvelujen johtoryhmä. Johtoryhmä koostuu kaupunginhallituksen ja kaupunkirakennepalvelujen toimialojen johtavista viranhaltijoista.

Elinvoimapalvelujen johtoryhmään kuuluvat kaupunginjohtaja Asko Saatsi, hallintojohtaja Riikka Boren, talousjohtaja Jussi Sallinen, tekninen johtaja Pasi Parkkinen, Pikes Oy:n toimitusjohtaja Minna Heikkinen. Johtoryhmän sihteerinä toimii johdon sihteeri Paula Karjalainen.

Johtoryhmä kokoontuu joka ensimmäinen ja kolmas maanantai, puheenjohtajuus ja kokouspaikka ovat kiertävät. Johtoryhmän tehtävänä on avustaa kaupunginjohtajaa.

Kaupungin johtoryhmän jäsenillä on nimetyt konserniyhtiöiden seurantavastuut seuraavasti:

kaupunginjohtaja: PIKES Oy
talousjohtaja: Nurmeksen Vuokratalot Oy
hyvinvointijohtaja: Nuoriso- ja Matkailukeskus Hyvärilä Oy  (ent. Loma Nurmes Oy)
tekninen johtaja Nurmeksen Lämpö Oy

Kaupunginjohtajan vastuulla ovat lisäksi lentokenttäyhtiön ja ajoharjoitteluratasäätiön toiminnan seuranta. Nurmeksella ja Lieksalla on työnjako myös Jätekukko Oy:n ja PTTK Oy:n hallitustyöskentelyn suhteen.

Hyvinvointipalvelujen johtoryhmä

Hyvinvointipalvelujen johtoryhmä yhteensovittaa hyvinvointipalvelujen toimialan toimintaa. Johtoryhmä koostuu hyvinvoinpalvelujen toimialan johtavista viranhaltijoista.

Hyvinvointipalvelujen johtoryhmään kuuluvat hyvinvointijohtaja Petri Moilanen, kulttuurisihteeri Marjo Säkkinen, vapaa-aikasihteeri Armi Laukkanen, aluejohtaja Tuula Pikkarainen, aluejohtaja Tarja Lipponen, Lukion rehtori Timo Karppinen, Kirkkokadun koulun rehtori Jukka Ikonen, Porokylän koulun rehtori Katja Tolvanen ja hallintosihteeri Elisa Ryhänen. Johtoryhmän sihteerinä toimii hallintosihteeri Elisa Ryhänen.

Johtoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Johtoryhmän tehtävänä on jakaa tietoa tulosalueiden välillä sekä avustaa hyvinvointijohtajaa.

 

Yhteystiedot:

Kaupunginjohtaja
Asko Saatsi
p. 04010 45001


Johdon sihteeri
Paula Karjalainen
p. 04010 45003


Hallintojohtaja
Riikka Boren
p. 04010 45002

Talousjohtaja
Jussi Sallinen
p. 04010 45020

Hyvinvointijohtaja
Petri Moilanen
p. 04010 45101

Tekninen johtaja
Pasi Parkkinen
p. 04010 45750

etunimi.sukunimi(at)nurmes.fi


Toimitusjohtaja
Minna Heikkinen
p. 050 599 4326
etunimi.sukunimi(at)pikes.fi