Kaavoitus

Kaavoituksen tehtävänä on huolehtia yleis- ja asemakaavoituksesta ja niiden muutoksista sekä seurata ja ohjata niiden toteutumista. Kaavoitus vastaa myös suunnittelutarve-ja poikkeamispäätösten sekä maisematyölupien lausuntojen valmistelusta ja ranta-asemakaavojen hallinnollisesta käsittelystä.

Nurmeksen maa-alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi laaditaan yleis-ja asemakaavoja. Yleiskaavalla osoitetaan alueiden maankäytön pääpiirteet kunnassa. Asemakaavalla määritellään kunnan osa-alueen maankäyttö ja rakentamisen periaatteet.
 

Perustietoa kaavoituksesta

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua. Kaavoilla ratkaistaan se, mihin tarkoitukseen kutakin maa-aluetta käytetään ja mitkä ovat maan käyttämisen ja rakentamisen pelisäännöt.

Suomen maankäytön suunnittelujärjestelmä perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Laki sisältää säännökset kaavojen laatimisen ja hyväksymisen menettelyistä, kaavojen sisällölle asetettavista vaatimuksista, kaavoja laadittaessa tehtävistä selvityksistä ja arvioitavista vaikutuksista.

Laki jättää kunnille liikkumavaraa kaavojen laatimismenettelyissä. Näillä sivuilla kuvataan Nurmeksessa noudatettavat käytännöt kaavoitusmenettelyissä. Vasemmalla olevien linkkien kautta voit tutustua olennaisimpiin asioihin kaavoituksessa. Tarkempia tietoja yksittäisistä kaavahankkeista saa Laadinnassa olevat kaavat -linkin kautta.

Yleistietoa suomalaisesta maankäytön suunnittelujärjestelmästä löytyy valtion ympäristöhallinnon sivuilta ja valtion säädöstietopankki Finlexistä.

Pohjois-Karjalan maakuntakaavaa koskevaa tiedot löytyvät maakuntaliiton sivuilta.

 

Kaava-asiakirjoja ovat:


- kaavakartta
- kaavamerkinnäy ja -määräykset
- kaavaselostus
- tausta-aineitoksi laaditut erillisselvitykset, kuten: luonto-, maisema-, melu-, liikenne-, arkeologinen-, liito-orava-, jne. -selvitykset.

Kaavamerkinnöillä ja -määräyksillä kerrotaan mitä eri alueilla saa tehdä

Yhteystiedot:

Tekninen johtaja
Pasi Parkkinen
Kirkkokatu 14
75500 Nurmes
Puh. 04010 45750
etunimi.sukunimi(at)nurmes.fi