Korjaus- ja energia-avustukset

Korjausavustuksista on annettu uusi laki asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista (1087/2016). Laki tuli voimaan 1.1.2017. Vuoden 2017 alusta lähtien ARA toimii valtionapuviranomaisena eli ARA hoitaa korjausavustusten hakemisen, myöntämisen, maksamisen ja seurannan.

Uuden korjausavustuslain myötä avustuksia ovat:
- korjausavustus ikääntyneiden ja vammaisten asuntoihin
- avustus jälkiasennushissin rakentamiseen
- esteettömyysavustus.

Avustuksissa on jatkuva hakuaika. Avustushakemukset toimitetaan ARAan.
Korjausavustukset nyt ARA:sta ympäri vuoden.

Energia-avustuksia ei enää myönnetä.


ARA:n korjausneuvonnan puhelin on 029 525 0818 ja sähköposti korjausavustus.ara@ara.fi

Nurmeksen kaupunki myöntää hissin rakentamiseen (hissitön talo) ARA:n avustuksen lisäksi enintään 10 % hyväksytyistä kustannuksista. Lisätietoja ARA:n sivuilta.


Korjausavustusten maksatuksen ja tarkastukset v. 2015 – 2016 avustuspäätöksiin  hoitaa tarkastusinsinööri Jari Pyykkö p. 040 104 4791. Maksatusta haetaan, kun avustuspäätöksen mukaiset työt on tehty ja maksetut kustannukset ovat todettavissa maksukuiteista.

Lisätietoja:
Rakennustarkastaja Timo Karreinen p. 040 104 5720

Yhteystiedot:

Rakennustarkastaja
Timo Karreinen
Kirkkokatu 14
75500 Nurmes
Puh. 04010 45720
etunimi.sukunimi(at)nurmes.fi