Elämäniloa ja terveyttä liikkumalla!

Nurmeksen kaupungin liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen tavoitteena on olemassa olevien ja uusien liikunnallisten palvelujen tarjoaminen kuntalaisten ja matkailijoiden käyttöön. Näihin liikunnallisiin palveluihin kuuluvat urheiluseurojen toiminnan tukeminen, erityisryhmäliikunnan, uimaopetuksen, terveysliikunnan järjestäminen ja liikuntapaikkojen kunnossapito sekä kehittäminen.

Liikunta- ja vapaa-ajan palveluja hoitaa vapaa-aikasihteeri Armi Laukkanen. Vapaa-aikasihteerin tehtäviin kuuluu liikunnan hallinnollisten tehtävien ohella nuorisotyön koordinointi ja nuorten kesätyöt.

Liikuntapaikkojen kunnossapidossa vastaa Nurmeksen teknisen viraston Kuntatekniikka.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 29.1.2015 § 6 hyväksynyt liikuntastrategian vuosille 2015 - 2020. Liikuntastrategian tavoitteena on toimia tulevaisuuden liikuntasuunnittelun apuvälineenä, jotta nurmeslaisten liikunnallista aktiivisuutta saataisiin lisättyä ja ylläpidettyä. Strategiaan voit tutustua allaolevasta linkistä tai vasemmalla olevasta navigaatiosta.

Liikuntastrategia 2015 - 2020