Navigaatiovalikko

Liikuntapaikkojen käyttö

Liikuntapaikkojen käyttö


Yleiset ohjeet


Liikuntasalien ja tilojen ulkopuolisella käytöllä tarkoitetaan muuta kuin koulujen opetussuunnitelman- tai kaupungin omaa liikuntapaikkoja koskevaa toimintaa.
Ulkopuolinen käyttö on yleensä arki-iltoina ja viikonvaihteessa tapahtuvaa käyttöä. Poikkeuksena voidaan vuoroja myöntää viikonlopuille.

Hakeminen

Salivaraukset hyvinvointipalveluista, puh. 04010 45104. Kausittain sisäliikuntavuorot ovat aina haettavissa keväisin.

Kauden 1.9.2018-31.5.2019 sisäliikuntavuorot ovat olleet haettavissa 27.4.2018 klo 15 saakka. Salivuoroja voi kuitenkin hakea vielä jälkikäteen vapaamuotoisesti sähköpostitse osoitteeseen seija.kalilainen(at)nurmes.fi hakemuksesta on käytävä ilmi:

• onko kyseessä yksilö vai ryhmälaji
• jos kyseessä on yksilölaji (esim. tennis, sulkapallo) henkilöiden tulee hakea kausikorttia
• varauksen yhteyshenkilö ja yhteystiedot
• mikä sali/tila (Kirkkokadun koulu (ylä- alasali), Keskustan koulu vai Porokylän koulu)
• vuoron aika: päivä(t), kellonajat, säännöllisyys
• käyttötarkoitus
• kävijämäärä (arvio)
• laskutustiedot

Paperisia hakemuslomakkeita saa hyvinvointipalveluista, Kötsintie 2 (Nurmes-talon alakerta), jonne paperiset tulee myös palauttaa tai sähköpostilla seija.kalilainen(at)nurmes.fi

Käyttöoikeus

Kauden kestävää (syys-ja kevätkausi) tilavuoroa haetaan vuosittain keväisin. Säännöllisen salivuoron edellytyksenä on säännöllinen ja asianmukainen toiminta kyseisessä tilassa.

Kesäkaudelle on haettavissa kenttävuoroja Keskustan urheilukentälle, monitoimikaukoloon sekä Laamilan kentälle. Nämä vuorot ovat yleensä haettavina maalis tai huhtikuussa vuosittain. Hakuajoista tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla sekä Ylä-Karjala paikallislehdessä.

Salivuoron pituus

Harjoitusvuoron pituus on pääsääntöisesti 1-1½ tuntia.

Koulutilojen liikuntasalien käyttö
maanantai-perjantai klo 16.00-21.00
lauantaina ja sunnuntai tarpeen/sopimuksen mukaan

Poikkeuksena vanha Keskustan koulun liikuntasali, joka on käytössä aamusta iltaan, kun koulu ei ole enää ollenkaan koulukäytössä.

Tilat

Haettavia tiloja ovat Kirkkokadun koulun ylä- ja alasali, Porokylän koulun liikuntasali ja vanhan Keskustan koulun liikuntasali. Avaimet liikuntasaleihin koulujen rehtorien kautta poislukien Keskustan vanha koulu, johon saa avaimen kiinteistöhoidon esimiehen Timo Pelkosen kautta.

PielisAreenan liikuntasalivuorot menevät Nuoriso- ja Matkailukeskus Hyvärilän kautta.

Koulujen tilat

Koulujen luokkatilat ovat varattavissa koulujen rehtorien kautta:

  •     Porokylän koulun rehtori Katja Tolvanen p. 04010 45122

  •     Kirkkokadun koulun rehtori Jukka Ikonen p. 04010 45140


Keittiötilojen käytöstä on erikseen sovittava ruokahuollosta vastaavan henkilön sekä koulun rehtori kanssa. Ruokahuoltopäällikkö Mervi Liiten p. 04010 44015 tai 04010 45786 (Kirkkokadun koulun keittiö) tai 040 104 5788 (Porokylän koulun keittiö)

Kaikissa tiloissa tulee noudattaa työsuojelusta ja väestönsuojelusta, palo- ja pelastustoiminnasta sekä kokoontumishuoneistoista annettuja määräyksiä.
Lisäksi on noudatettava koulujen järjestyssääntöjä.

Välineet

Liikuntatiloissa käyttäjällä on oikeus käyttää koulujen peliverkkoja. Muiden välineiden käytöstä on sovittava koulun rehtorin kanssa.

Luovutusperiaatteet

Luovutettaessa liikuntatiloja käyttöön noudatetaan seuraavaa järjestystä:

  • Koulun toiminta

Koulun oma käyttö menee aina ulkopuolisten varausten etusijalle. Koulun oma käyttö oikeuttaa tarvittaessa peruuttamaan ulkopuoliselle käyttäjille myönnetyn säännöllisen käyttövuoron.

  • Kaupungin oma käyttö (oma tilaisuus tms.)

  • Ylä-Karjalan Kansalaisopisto

  • Kansalaisopiston vuorot (ovat varattuina/tiedossa aina vuosittain keväällä)

  • Urheiluseurat, yhdistykset, muut toimijat / yksityiset


Päätöksenteko

Koulujen salikäytön vuoroista päätöksen tekevät koulujen rehtorit.

Myönnetyn vuoron vahvistaminen

Hyvinvointipalvelut ilmoittaa salivuoroa anoneelle ryhmälle / yksittäiselle henkilölle päätöksestä sähköpostitse, postitse tai soittamalla loppukesästä / ennen koulujen alkua.

Vuoron käyttämättä jättäminen

Mikäli käyttäjä luopuu säännöllisestä käyttövuorostaan osin tai kokonaan, on peruutuksesta ilmoitettava välittömästi hyvinvointipalveluihin ma. hallintosihteerille p. 04010 45104 tai sähköpostitse seija.kalilainen(at)nurmes.fi

Vuoron peruuttaminen

Vuoro peruutetaan välittömästi, mikäli annettuja ohjeita / sääntöjä ei noudateta.

Hyvinvointipalveluilla on oikeus perua käyttövuoro mikäli kaupungin tai koulun järjestämä tilaisuus yms. niin vaatii.

Hyvinvointipalvelujen hallintosihteeri ilmoittaa asiasta käyttäjille.

Vahingon sattuessa

Kiinteistölle ja irtaimistolle mahdollisesti aiheutetut vauriot korvaa käyttäjä. Vahingoista tehdään viipymättä ilmoitus koulun rehtorille tai hyvinvointipalvelujen hallintosihteerille. Aiheutetuista hälytyksistä ja niiden kustannuksista vastaa vahingon aiheuttaja.

Valvonta

Jokaisella ryhmällä on oltava vastuullinen täysi-ikäinen henkilö, joka on itse paikalla harjoitusten aikana. Jokaisella käyttäjällä on velvollisuus noudattaa annettuja ohjeita ja puuttua sanoin virheelliseksi havaitsemaansa toimintaan. Kiinteistönhoitajat valvovat ja huoltavat tiloja. Rehtorit sekä hallintosihteeri ohjaavat käyttäjiä ja toimivat yhteistyössä käyttäjän vastuuhenkilön kanssa.

Käyttäjän vastuuhenkilö

Ryhmän tulee viimeistään käyttövuoroa vahvistaessaan nimetä täysi-ikäinen, käyttövuoron aikana paikalla oleva henkilö, joka toimii vastuuhenkilönä. Tapauskohtaisesti myös alaikäinen ohjaaja voi toimia vastuuhenkilönä.

Tilojen käyttäjän vastuuhenkilö huolehtii siitä, että käyttövuoron aikana vallitsee hyvä järjestys ja että tiloja ja välineitä käytetään asianmukaisesti.

Laskutus

Hyvinvointipalvelut laskuttaa salien / tilojen käytöstä kuukausittain esim. lokakuun laskutus marraskuun alkupuolella.

Kausikortti

Jos kyse on sulkapallo- tai tennisvuoroista laskutus tapahtuu kausikorttiperiaatteella. Koko kausi eli syyskuu-toukokuu on 50 € (sis. alv 10 %) ja osa kausi  25 € (sis. alv. 10 %).

Ei muuta kuin varaamaan ja liikkumaan!