Maisematyölupa

Maisematyölupa tarvitaan maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen tai muihin näihin verrattaviin toimenpiteisiin.


Lupa on tarpeen vain asemakaava- ja kieltoalueella sekä yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa on niin määrätty. Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Hakemusasiakirjat:
1. Hakemus 1 kpl             
2. Suunnitelmat 3 kpl
3. Kaavaote ja -määräykset tai peruskarttaote
Kaavaote kaava-alueilla ja peruskarttaote kaavan ulkopuolisilla alueilla 3 kpl
4. Omistus-/hallintaoikeusselvitys
(Lainhuuto, kauppakirja tai vuokrasopimus) 1 kpl
5. Naapureiden kuuleminen
(Naapureiden kuulemisen voi jättää myös rakennusvalvonnan tehtäväksi, taksan mukaista maksua vastaan) 1 kpl

Lupahakemus- ym. lomakkeet voi noutaa:
Nurmeksen rakennusvalvonnasta
Kirkkokatu 14, (1. kerros), 75500 NURMES

Lomakkeet ovat saatavilla sähköisessä muodossa lomakkeet -sivulta.

Tonttiasiakirjat voi noutaa:
karttapalvelunhoitajalta
Kirkkokatu 14 (1. kerros), 75500 NURMES
tai tilata puhelimitse 04010 45718

Hakemukset liitteineen jätetään tai toimitetaan postitse:
Nurmeksen kaupungin rakennusvalvontaan
Kirkkokatu 14, 75500 NURMES (1. kerros), puh. 04010 45705.
Kyseisestä puhelinnumerosta voi tiedustella myös hakemuksen käsittelyn etenemistä.

Yhteystiedot:

Rakennustarkastaja
Timo Karreinen
Kirkkokatu 14
75500 Nurmes
Puh. 04010 45720
etunimi.sukunimi(at)nurmes.fi

 

Toimistosihteeri
Paula Korhonen
Kirkkokatu 14
75500 NURMES
Puh. 04010 45705
etunimi.sukunimi(at)nurmes.fi