Meluilmoitus

Tilapäisestä erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Näitä ovat mm. yleisötilaisuudet ja rakentaminen, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Nurmeksen ympäristönsuojelumääräyksissä on lueteltu toiminnot, joista ilmoitus tulee aina tehdä.

Meluilmoitus

Ympäristömelu

Yhteystiedot:

Ympäristönsuojelusihteeri
Ismo Ryynänen
Kirkkokatu 14
75500 Nurmes
Puh. 04010 45721
etunimi.sukunimi(at)lieksa.fi