Öljy- ja polttoaine- sekä muut kemikaalisäiliöt

Käytöstä poistetut öljy- ja polttoaine- sekä muut kemikaalisäiliöt putkistoineen on poistettava maaperästä ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu öljysäiliö maaperästä, jos poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle.

Öljysäiliölomake
Hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maaperään
Sähköinen asiointi hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maahan

Yhteystiedot:

Ympäristönsuojelusihteeri
Ismo Ryynänen
Kirkkokatu 14
75500 Nurmes
Puh. 04010 45721
etunimi.sukunimi(at)lieksa.fi