Osoitteet

Osoitteiden antaminen:
Uusi kiinteistö tai rakennus saa osoitteen yleensä rakennusluvan yhteydessä. Asemakaava-alueilla osoite annetaan tonttijaossa.
 
Uudesta osoitteesta tiedotamme kiinteistön omistajan lisäksi pelastuslaitosta, hätäkeskusta, poliisia, maistraattia, Suomen Postia, tiehallintoa ja maanmittauslaitosta.
 
Haja-asutusalueiden osoiteasioista lisätietoja antaa Nurmeksessa karttapalvelunhoitaja.

Nurmeksen osoitteet

Yhteystiedot:

Karttapalvelunhoitaja
Timo Pyykönen
Kirkkokatu 14
75500 Nurmes
Puh. 04010 45718
etunimi.sukunimi(at)nurmes.fi