Suunnittelutarvealue ja -ratkaisu

Rakennusjärjestyksessä on määritelty suunnittelutarvealue. Rakentaminen ko. alueella edellyttää erillisen suunnittelutarveratkaisun hakemista. Päätös suunnittelutarveratkaisusta tulee olla ennen kuin rakennuslupa-asia ratkaistaan.

Hakemusasiakirjat:
1. Hakemus 1 kpl            
2. Asemapiirros rakennuspaikasta 3 kpl
3. Peruskarttaote
Hakemukseen liitetään peruskarttaote MK 1:10 000 rakennuspaikasta ja sen lähiympäristöstä 3 kpl
4. Omistus-/hallintaoikeusselvitys
(Lainhuuto, kauppakirja tai vuokrasopimus) 1 kpl
5. Naapureiden kuuleminen
(Naapureiden kuulemisen voi jättää myös rakennusvalvonnan tehtäväksi, taksan mukaista maksua vastaan) 1 kpl
6. Tieliittymälupa
Tieviranomaisten tieliittymälupa liitetään hakemukseen silloin, kun hakemuksen mukainen rakentaminen edellyttää uuden tieliittymän rakentamista yleiseen maantiehen tai paikallistiehen tai jos jo olevan tieliittymän luokka rakentamisen vuoksi muuttuu. 1 kpl
7. Muut liitteet
Muut hakijan hakemuksensa perustelemiseksi tai tueksi liittämät asiakirjat  

Lupahakemus- ym. lomakkeet voi noutaa:
Nurmeksen kaupungin rakennusvalvonnasta
Kirkkokatu 14, (1. kerros), 75500 NURMES

Lomakkeet ovat saatavilla sähköisessä muodossa lomakkeet -sivulta.

Peruskarttaotteet voi noutaa:
karttapalvelunhoitajalta
Kirkkokatu 14 (1. kerros), 75500 NURMES
tai tilata puhelimitse 04010 45718

Hakemukset liitteineen jätetään tai toimitetaan postitse:
Nurmeksen kaupungin rakennusvalvontaan
Kirkkokatu 14, 75500 NURMES (1.kerros), puh. 04010 45705.
Kyseisestä puhelinnumerosta voi tiedustella myös hakemuksen käsittelyn etenemistä.

Yhteystiedot:

Rakennustarkastaja
Timo Karreinen
Kirkkokatu 14
75500 Nurmes
Puh. 04010 45720
etunimi.sukunimi(at)nurmes.fi

 

Toimistosihteeri
Paula Korhonen
Kirkkokatu 14
75500 NURMES
Puh. 04010 45705
etunimi.sukunimi(at)nurmes.fi