Tietoja teollisuusalueesta

•  Sijainti Nurmeksessa Voimatien varressa
•  Rakenteilla oleva 28 hehtaaria suuri vihreän teollisuudenalue
•  Alueella 9 erisuuruista teollisuustonttia (0,6 - 8 ha)
•  Kaikkien tonttien rajoilla valmis kunnallistekniikka (sähköt, vesi ja viemäriyhteydet)
•  Alueella rautatieyhteys. Sivuraiteiden rakentaminen suunnitteilla.
•  Tieyhteys Kuopiontielle (75) 1 km ja Kajaanintielle (5) 3 km sekä Nurmeksen keskustaan 3 km.
•  Etäisyydet suurempiin kaupunkeihin Joensuu 125 km, Kuopio 125 km, sekä Kajaani 110 km
•  Alueella vielä vapaita tontteja

Nurmeksen bioteollisuusaluehankkeen yritysryppäälle on laadittu Grow Green Nurmes -hankkeen puitteissa ympäristövaikutusten arviointi- eli YVA-ohjelma.

Vihreän teollisuuden alueesta on laadittu 3D-mallinnus, esittelyvideo ja esite yhdessä Pikes Oy:n Teolliset symbioosit -hankkeen kanssa.

Teollisuusalueen interaktiivinen kartta (avautuu uuteen selainikkunaan)

Vihreän teollisuuden alueen esite (PDF)