Presidentinvaali

Tasavallan presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Ensimmäinen vaali toimitetaan sunnuntaina 28. tammikuuta 2018.
 
Jos kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisessä vaalissa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan toinen vaali sunnuntaina 11. helmikuuta. Ehdokkaina ovat kaksi ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saanutta ehdokasta. Toisessa vaalissa enemmän ääniä saaneesta ehdokkaasta tulee tasavallan presidentti. Presidentin toimikausi on kuusi vuotta

Tälle sivulle kootaan tietoa vaaleista ja äänestämisestä Nurmeksessa.

Oikeusministeriön ylläpitämältä www.vaalit.fi -sivustolta löydät yleistietoa vaaleista.

Lisätietoja:

  • hallintojohtaja Riikka Boren, puh. 04010 45002, riikka.boren@nurmes.fi
  • asianhallintapäällikkö Anne Korhonen, puh. 04010 45007, anne.korhonen@nurmes.fi