Navigaatiovalikko

Yhteystiedot / valtuuston puheenjohtajisto

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto

Savolainen Anni puheenjohtaja Timolantie 21 75500, Nurmes 050 343 5304 anni.savolainen(at)nurmes.fi
Ollilainen Anneli 1. varapuheenjohtaja 050 411 3523 anneli.ollilainen(at)nurmes.fi
Määttä Henry 2. varapuheenjohtaja Työväenkatu 31 75500, Nurmes 050 375 6654 henry.maatta(at)nurmes.fi

Väliotsikko / valtuusto

Muut valtuuston jäsenet puolueittain A-Ö

Valtuutetut / Suomen Keskusta

Suomen Keskusta

Haverinen Paavo paavo.haverinen(at)nurmes.fi
Korhonen Pasi Kohisevankatu 5 75500, Nurmes 040 594 5914 pasi.korhonen(at)nurmes.fi
Korkalainen Emmi emmi.korkalainen(at)nurmes.fi
Kämäräinen Matti Haapalahdentie 12 75530, Nurmes 0500 263 470 matti.kamarainen(at)nurmes.fi
Meriläinen Heimo Lipinlahdentie 2 75500, Nurmes 0500 337 011 heimo.merilainen(at)nurmes.fi
Mikkilä Hannu Kynsiniementie 3 as 1 75530, Nurmes 0500 215 970 hannu.mikkila(at)nurmes.fi
Niiranen Asta Juhananvaarantie 32 75650, Savikylä 050 402 3793 asta.niiranen(at)nurmes.fi
Nykänen Anniina 045 130 4211 anniina.nykanen(at)nurmes.fi
Partanen Kirsi Kehäkatu 62 75500, Nurmes 050 414 7459 kirsi.partanen(at)nurmes.fi
Piironen Kari Kelovaarantie 7 75500, Nurmes 040 567 0022 kari.piironen(at)nurmes.fi
Ruokolainen Mika Vallitie 19 B 4 75530, Nurmes 040 506 5719 mika.ruokolainen(at)nurmes.fi
Ryynänen Pertti Soirotie 2 75500, Nurmes 040 841 5997 pertti.ryynanen(at)nurmes.fi
Rönkkö Reeta Tiiliniementie 17 75530, Nurmes 050 436 7927 reeta.ronkko(at)nurmes.fi
Timonen Paula Hiisijärventie 18 as 2 75500, Nurmes 040 845 6901 paula.timonen(at)nurmes.fi

Valtuutetut / Kansallinen kokoomus

Kansallinen Kokoomus

Meriläinen Mikko Kehäkatu 49 75500, Nurmes 044 322 3695 mikko.merilainen(at)nurmes.fi
Romakkaniemi Juhani Leiritie 8 75500, Nurmes 0400 757 493 juhani.romakkaniemi(at)nurmes.fi

Valtuutetut / Suomen Kristillisdemokraatit

Suomen Kristillisdemokraatit

Jaaranen Merja Kaivokatu 9 75530, Nurmes 040 565 9335 merja.jaaranen(at)nurmes.fi

Valtuutetut / Perussuomalaiset

Perussuomalaiset

Ahponen Jorma jorma.ahponen(at)nurmes.fi
Sutinen Ville Lingontie 5 75500, Nurmes 050 538 1980 ville.sutinen(at)nurmes.fi

Valtuutetut / Sosiaalidemokraatit

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue

Hiltunen Jouni Laidunkuja 4 75530 044 284 1114 jouni.hiltunen(at)nurmes.fi
Hurskainen Veli-Matti Keskikatu 6 75500, Nurmes 050 303 1211 veli-matti.hurskainen(at)nurmes.fi
Kainulainen Anneli Hannikaisenkatu 15 A 2 75500, Nurmes 050 323 7682 anneli.kainulainen(at)nurmes.fi
Meriläinen Juha Niittykatu 2 C 9 75530, Nurmes 050 370 1218 juha.merilainen(at)nurmes.fi
Pellikka Matti Lieksantie 56 75500, Nurmes 0500 898 035 matti.pellikka(at)nurmes.fi
Pikkarainen Jorma Jänönkuja 17 75500, Nurmes 040 847 1156 jorma.pikkarainen(at)nurmes.fi
Räsänen Yrjö yrjo.rasanen(at)nurmes.fi
Smura Antti Anttilapinkatu 3 75500, Nurmes 050 343 5973 antti.smura(at)nurmes.fi

Valtuutetut / Sininen Tulevaisuus

Sininen Tulevaisuus

Mikkonen Jukka Hoikantie 101 75500, Nurmes 0500 242 072 jukka.mikkonen(at)nurmes.fi

Tietoa Nurmeksesta / Päätöksenteko / Valtuusto

Kaupunginvaltuusto

Päätösvalta kunnan asioissa kuuluu valtuustolle, ellei laista muuta johdu ja valtuusto ei ole toimivaltaansa siirtänyt kunnan muulle toimielimelle. Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, ja tekee tärkeät kuntaa koskevat päätökset.

Lain mukaan valtuusto päättää mm. siitä, mitä toimielimiä kunnassa on, ja mitkä ovat niiden tehtävät ja toimivalta. Valtuusto päättää myös muutoin hallinnon järjestämisestä; esimerkiksi siitä,  hoitaako kunta tehtäviä omassa organisaatiossaan, hoidetaanko jotakin tehtävää kunnallisen liikelaitoksen muodossa, perustetaanko jonkin tehtävän hoitamiseen osakeyhtiö jne.

Valtuusto hyväksyy talousarvion, päättää maksujen yleisistä perusteista sekä sijoitustoiminnan perusteista sekä takauksen antamisesta. Valtuusto valitsee pääsääntöisesti jäsenet kaupungin toimielimiin ja perustaa virat sekä myös täyttää tärkeimmät virat. Tehtäviin kuuluu myös tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen.

Johtosäännöillä valtuusto siirtää päätösvaltaansa kaupungin muille toimielimille. Valtuutetut ja varavaltuutetut valitaan kunnallisvaaleissa vaalivuotta seuraaviksi neljäksi kalenterivuodeksi.

Valtuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden viimeinen arkitorstai alkaen klo 18.30 Nuoriso- ja matkailukeskus Hyvärilän auditoriossa. Heinäkuussa ei valtuusto kokoonnu, ellei erityistä syytä ilmene. Valtuuston puheenjohtajan ratkaisun pohjalta voidaan käsiteltävien asioiden määrän vähäisyyden ja kiireettömyyden vuoksi jättää joitakin säännönmukaisia kokouksia pitämättä tai pitää tarvittaessa erikseen määrättyinä ajankohtina ylimääräisiä kokouksia.

Valtuuston kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä sähköisesti kaupungin verkkosivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kaupunginvaltuuston kokoonpano 2017 -2021
 

Huom! Mobiilinäkymässä saat kolmannen sarakkeen näkyviin vierittämällä näkymää vaakasuunnassa.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto

 

Puheenjohtaja
Savolainen Anni SDP
Timolantie 21
75530 Nurmes
anni.savolainen(at)nurmes.fi
puh. 050 343 5304

 


1. varapuheenjohtaja
Ollilainen Anneli KESK
anneli.ollilainen(at)nurmes.fi
puh. 050 411 3523


 

 

2. varapuheenjohtaja
 Määttä Henry KD
Työväenkatu 31
75500 Nurmes
henry.maatta(at)nurmes.fi
puh. 050 375 6654

 


Muut valtuuston jäsenet:


SUOMEN KESKUSTA

Haverinen Paavo
paavo.haverinen(at)nurmes.fi

Korhonen Pasi
Kohisevankatu 5
75500 Nurmes
pasi.korhonen(at)nurmes.fi
puh. 040 594 5914

Korkalainen Emmi
emmi.korkalainen(at)nurmes.fi

Kämäräinen Matti
Haapalahdentie 12
75530 Nurmes
matti.kamarainen(at)nurmes.fi
puh. 0500 263 470
 
Meriläinen Heimo
Lipinlahdentie 2
75500 Nurmes
heimo.merilainen(at)nurmes.fi
puh. 0500 337 011


Mikkilä Hannu
Kynsiniementie 3 as 1
75530 Nurmes
hannu.mikkila(at)nurmes.fi
puh. 0500 215 970

Niiranen Asta
Juhananvaarantie 32
75650 Savikylä
asta.niiranen(at)nurmes.fi
puh. 050 402 3793
Nykänen Anniina
anniina.nykanen(at)nurmes.fi
puh. 045 130 4211


Partanen Kirsi
Kehäkatu 62
75500 Nurmes
kirsi.partanen(at)nurmes.fi
puh. 050 414 7459

Piironen Kari
Kelovaarantie 7
75500 Nurmes
kari.piironen(at)nurmes.fi
puh. 040 567 0022
Ruokolainen Mika
Vallitie 19 B 4
75530 Nurmes
mika.ruokolainen(at)nurmes.fi
puh. 040 506 5719


Ryynänen Pertti
Soirotie 2
75500 Nurmes
pertti.ryynanen(at)nurmes.fi
puh. 040 841 5997

 

Rönkkö Reeta
Tiiliniementie 17
75530 Nurmes
reeta.ronkko(at)nurmes.fi
puh. 050 436 7927

 

Timonen Paula
Hiisijärventie 18 as 2
75500 Nurmes
paula.timonen(at)nurmes.fi
puh. 040 845 6901
 KANSALLINEN KOKOOMUS
 Meriläinen Mikko
Kehäkatu 49
75500 Nurmes
mikko.merilainen(at)nurmes.fi
puh. 044 322 3695

 

Romakkaniemi Juhani
Leiritie 8
75500 Nurmes
juhani.romakkaniemi(at)nurmes.fi
puh. 0400 757 493

 

SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATIT
 

Jaaranen Merja
Kaivokatu 9
75530 Nurmes
merja.jaaranen(at)nurmes.fi
puh. 040 565 9335

                           

PERUSSUOMALAISET

Ahponen Jorma
jorma.ahponen(at)nurmes.fi

 

 

Sutinen Ville
Lingontie 5
75500 Nurmes
ville.sutinen(at)nurmes.fi
puh. 050 538 1980

   SUOMEN SOSIAALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE
 

 

Hiltunen Jouni
Laidunkuja 4
75530 Nurmes
jouni.hiltunen(at)nurmes.fi       
puh. 044 284 1114


Hurskainen Veli-Matti
Keskikatu 6
75500 NURMES
veli-matti.hurskainen(at)nurmes.fi   
puh. 050 303 1211
Kainulainen Anneli
Hannikaisenkatu 15 A 2
75500 Nurmes
anneli.kainulainen(at)nurmes.fi
puh. 050 323 7682


Meriläinen Juha
Niittykatu 2 C 9
75530 Nurmes
juha.merilainen(at)
nurmes.fi
puh. 050 370 1218


Pellikka Matti
Lieksantie 56
75500 Nurmes
matti.pellikka(at)nurmes.fi
puh. 0500 898 035

Pikkarainen Jorma
Jänönkuja 17
75500 Nurmes
jorma.pikkarainen(at)nurmes.fi
puh. 040 847 1156
Räsänen Yrjö
yrjo.rasanen(at)nurmes.fi

Smura Antti
Anttilapinkatu 3
75500 Nurmes
antti.smura(at)nurmes.fi
puh. 050 343 5973

 

 

 

SININEN TULEVAISUUS

Mikkonen Jukka
Hoikantie 101
75500 Nurmes
jukka.mikkonen(at)nurmes.fi
puh. 0500 242 072

Yhteystiedot perustuvat valtuutetun suostumukseen julkaista ja luovuttaa yhteystietoja.

Poliittisten ryhmien koko

Suomen Keskusta 15 valtuutettua
Kokoomus 2 valtuutettua
Suomen Kristillisdemokraatit 2 valtuutettua
Perussuomalaiset 2 valtuutettua
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 9 valtuutettua
Sininen tulevaisuus 1 valtuutettu

Yhteensä 31 valtuutettua.