Vihreän energian teollisuusalue

28 hehtaarin suuruisella alueella on kaikkiaan yhdeksän tonttia, joista muutama on vielä vapaana. Alueelle on suunnitteilla mm. biohiiltämö, bioterminaali, CHP-laitos, puunkuivaamo sekä rautatien lastaus- ja purkupaikka.

Bioteollisuusalueen rakentaminen on hyvässä vauhdissa.Tänä kesänä teollisuusalueelle on rakennettu tiet, valaistus ja tonttien LVI ja sähköliittymät. Energiapuun korjuuta ja myyntiä harjoittava Karjalan Metsän ja Energian KME-yhtiön bioterminaali on otettu käyttöön. Tontille on tuotu ensimmäiset energiapuukasat. Myöhemmin alueella rakennetaan vielä varasto- ja sosiaalitilat sekä tuodaan ajoneuvovaaka ja kenttähaketin. 

Puunkuljetukseen ja saaristopuunkorjuuseen erikoistunut yritys Koneurakointi S. Kuittinen on aloittanut uuden huoltohallin rakennustyöt. Halliin tulee raskaankaluston huolto ja pesutilat sekä henkilöstön toimitilat.

Bioteollisuusalueen veturiyrityksen Nurmeksen biojalostamon tontilla puolestaan on raivattu puustoa. Yrityksen tavoitteena on, että rakennetteva biojalostamo valmistaisi puupohjaisia biopolttoaineita sekä biojalosteita. Rakennustyöt pyritään tekemään vuonna 2017.

Nurmeksen tavoitteena on myös siirtää nykyinen Porokylässä sijaitseva puun purku- ja lastauspaikka uudelle alueelle. Puun käsittelykapasiteetti kolminkertaistuisi uuden purku- ja lastauspaikan myötä, sekä voisi luoda liiketoimintamahdollisuudenn terminaalioperaattorille.

Tähän mennessä Nurmeksen kaupunki on sijoittanut bioteollisuusalueeseen noin miljoona euroa. Puun purku- ja lastauspaikan siirtämisen ja laajennuksen kustannusarvio on noin 3,9 miljoonaa euroa. Nurmes hakee kustannuksiin rahoitusta muun muassa Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta ja Liikennevirastolta.

Nurmeksen bioteollisuusaluehankkeen yritysryppäälle on laadittu YVA-ohjelma.

Nurmeksen kaupunki on hakenut rahoitusta bioteollisuusalueen ratapihan ja raiteiden rakentamiseen, lue lisää.

Vihreän teollisuuden alueesta on laadittu 3D-mallinnus, esittelyvideo ja esite yhdessä Pikes Oy:n Teolliset symbioosit -hankkeen kanssa. Lue tiedote 25.6.2015.

Tutustu esitteeseen tästä

Tiedustelut:

PIKES Oy, teollisuusalue- ja yritysasiantuntija Niina Huikuri, p. 040 689 8166, niina.huikuri(at)pikes.fi

Nurmeksen kaupunki, kaupunginjohtaja Asko Saatsi, p. 040 104 5001, asko.saatsi(at)nurmes.fi

Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto, maankäyttöpäällikkö Anna-Maria Latosaari, p. 040 104 4840, anna-maria.latosaari(at)lieksa.fi