Vihreän teollisuuden alue

Vihreän teollisuuden alue on Nurmeksessa sijaitseva vuonna 2013 kaavoitettu uusi teollisuusalue. Teollisuusalue perustettiin, sillä Nurmeksessa oli pulaa isoista teollisuustonteista ja olemassa olevat tontit sijaitsivat hajallaan. Alueelle sijoittuvien biotalousyritysten johdosta ja Nurmeksen HINKU (hiilineutraali kunta) tavoitteiden mukaisesti alue päätettiin nimetä vihreän teollisuuden alueeksi. Nimen mukaisesti alueelle sijoittuvat yritykset tulevat noudattamaan toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita tuottaen tuotteita ja palveluita vähäpäästöisesti, resurssitehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

28 hehtaarin suuruisella alueella on kaikkiaan yhdeksän tonttia, joista muutama on vielä vapaana. Alueelle on suunnitteilla mm. biohiiltämö, bioterminaali, CHP-laitos, puunkuivaamo sekä rautatien lastaus- ja purkupaikka.

Bioteollisuusalueen rakentaminen hyvässä vauhdissa

Teollisuusalueelle on rakennettu tiet, valaistus ja tonttien LVI ja sähköliittymät sekä kaukolämpö. Energiapuun korjuuta ja myyntiä harjoittava Karjalan Metsän ja Energian KME-yhtiön bioterminaali on ollut käytössä jo reilun vuoden. Alueella varasto- ja sosiaalitilat sekä ajoneuvovaaka ja kenttähaketin. 

Puunkuljetukseen ja saaristopuunkorjuuseen erikoistunut yritys Koneurakointi S. Kuittinen on rakentanut alueelle uuden huoltohallin. Hallissa on raskaankaluston huolto ja pesutilat sekä henkilöstön toimitilat.

Bioteollisuusalueen veturiyrityksen Nurmeksen biojalostamon tontilla puolestaan on raivattu puustoa. Yrityksen tavoitteena on, että rakennetteva biojalostamo valmistaisi puupohjaisia biopolttoaineita sekä biojalosteita.

Puun purku- ja lastauspaikka alueelle

Nurmeksen tavoitteena on myös siirtää nykyinen Porokylässä sijaitseva puun purku- ja lastauspaikka uudelle alueelle vuoden 2018 aikana. Kaupunki aloittaa keväällä tieyhteyksien rakentamisen teollisuusalueelta Nurmes-Valtimo radanvarteen. Suunnitteilla on aluelle rakennettava raakapuuterminaali, ratapihan purku- ja lastauspaikka ratatöineen. Purku - ja lastauspaikan rakentamiseen on saatu rahoitusta Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta.

Puun käsittelykapasiteetti kolminkertaistuu uuden purku- ja lastauspaikan myötä, sekä voisi luoda liiketoimintamahdollisuuden terminaalioperaattorille.