Navigaatiovalikko

Työ ja yrittäjyys / Vihreä teollisuus / Aloituskuva

Työ ja yrittäjyys / Vihreä teollisuus / Aloitussivu

Vihreän teollisuuden alue

 

Vihreän teollisuuden alue sijaitsee Voimatien varressa Pitkämäen kaupunginosassa (kartta).

Alue on luotu biotalouden ja kiertotalouden lähtökohdista ja siitä uskotaan lähivuosina kehittyvän näihin toimialoihin kytkeytyvän yritystoiminnan keskittymä. Vihreän teollisuuden alueen toimijoiden odotetaan soveltavan kestävän kehityksen periaatteita ja tuottavan tuotteita ja palveluita vähäpäästöisesti, resurssitehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Nurmes on HINKU-kaupunki eli mukana ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkostossa ja sitoutunut verkoston kunnianhimoisiin ilmastopäästövähennyksiin.

Teollisen tuotannon ohella alueelle rakentuu innovatiivista T&K-toimintaa ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja. Mikäli kaikki alueelle kaavaillut yrityshankkeet toteutuvat täysimääräisesti, alueen välitön ja välillinen työpaikkapotentiaali on noin 400 henkilötyövuotta.   

Alueella jo toimivia yrityksiä ovat:

  • energiapuun korjuuta ja myyntiä harjoittava KME Karjalan Metsä ja Energia Oy
  • puunkorjuuseen, saaristopuunkorjuuseen ja puunkuljetukseen erikoistunut Koneurakointi S. Kuittinen Oy sekä
  • Kuljetusliike Pellikka Oy, jonka palveluihin kuuluvat nosto- ja kuljetustyöt, ruokamullan valmistus, maarakennus sekä puhtaiden jätejakeiden vastaanotto ja kierrätys.

Uusi puun purku- ja lastausterminaali ja yksityinen teollisuusraide rakennetaan Vihreän teollisuuden alueelle vuoden 2018 aikana. Terminaalin puun käsittelykapasiteetti on 300 000 kuutiota vuodessa ja se toteutetaan Liikenneviraston ja Nurmeksen kaupungin yhteistyönä; hanketta rahoittaa myös Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.


Lisätietoja alueesta:

Ympäristövaikutusten arvioinnin selostus ja liiteaineistot (2015)

YVA-selostus

YVA-selostuksen liiteaineisto

linkki, vihreän teollisuuden esittelyvideo

Linkki youtubeen, Nurmes esittelyvideo

(linkki avautuu YouTube -videopalveluun)