Navigaatiovalikko

Kasvatus ja koulutus/Perusopetus/Porokylän koulu/Liikkuva koulu

Liikkuva koulu

Valtakunnallisen Liikkuva koulu -hankkeen  tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Tärkeää on oppilaiden osallisuus, oppiminen sekä liikkumisen lisääminen ja tätä kautta päivittäisen istumisen vähentäminen.
 
Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita uusilla tavoilla: esimerkiksi istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin. Vuorovaikutus ja yhteistoiminnallisuus parantavat koulun ilmapiiriä, millä on vaikutuksensa myös koulun työrauhaan, oppilaiden sosiaalisiin taitoihin ja oppimiseen. Liikkuvan koulun rahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.


Porokylän koulussa koulupäivän aikana tapahtuvaa liikkumista pyritään lisäämään monin eri tavoin. Oppitunneilla käytetään toiminnallisia opetusmenetelmiä ja pidetänn istumisjaksot lyhyinä taukoliikunnan avulla. Välituntiliikuttajina toimivat liikuntavastaavat opettajat ja 5.-6.-luokkalaiset Välkkäri -oppilaat. Välituntien liikuntavälineet pidetän monipuolisina. Huonolla säällä luokilla on mahdollisuus käyttää liikuntasalia välituntisin. Koulumme Potkua pihaan (POPI) -hankkeen kautta on saatu hankittua POPI-liikuntavälineperäkärry, jota kierrätetään myös muilla Nurmeksen kouluilla ja päiväkodeilla. Lisäksi hankerahoituksella järjestetään Välkkäri-koulutus isoimmille oppilaille ja koulunkäynninohjaajien koulutus.