Ympäristölupa

Ympäristölupa on haettava ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalle toiminnalle. Luvanvaraisuudesta säädetään ympäristönsuojelulaissa (527/2014) ja -asetuksessa (713/2014). Ympäristölupia myöntävät aluehallintovirasto ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Miten ympäristölupa haetaan - ohjeet ja lomakkeet

Yhteystiedot:

Ympäristönsuojelusihteeri
Ismo Ryynänen
Kirkkokatu 14
75500 Nurmes
Puh. 04010 45721
etunimi.sukunimi(at)lieksa.fi