Ympäristönsuojelu

Nurmeksen kaupungin hallintosäännön mukaan lupajaosto toimii ympäristönsuojeluviranomaisena. Ympäristönsuojeluviranomainen huolehtii kunnan ympäristönsuojelun sekä maa-aineslain mukaisista lupa- ja valvontatehtävistä. Käytännön valvontatyöstä vastaavat ympäristönsuojelusihteeri.


Ympäristönsuojelun keskeiset tehtävät ovat

  • ympäristölupien valmistelu ja valvonta
  • maa-aineslupien valmistelu ja valvonta
  • jätehuollon valvonta
  • ilmansuojelu
  • vesiensuojelu
  • ympäristön tilan seuranta
  • luonnonsuojelun edistäminen
  • ympäristönsuojeluun liittyvät neuvonta, opastus ja tiedottaminen.

Ympäristönsuojelumääräyksiin voit tutustua tästä.

Yhteystiedot:

Ympäristönsuojelusihteeri
Ismo Ryynänen
Kirkkokatu 14
75500 Nurmes
Puh. 04010 45721
etunimi.sukunimi(at)nurmes.fi