Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Inkeri ja Mauri Vänskän säätiön apurahat ovat haettavana

Inkeri ja Mauri Vänskän säätiön apurahat ovat haettavana

Inkeri ja Mauri Vänskän säätiö on perustettu vuonna 1985. Sää­tiön kotipaikka on Tornio.
Säätiön tarkoituksena on elinkeinotoiminnan tukeminen, poh­joiskar­ja­lai­sen kulttuurin säilyttäminen ja taltioiminen, maa­kun­nal­li­sen kulttuuri- ja museotoiminnan tukeminen sekä lää­ke­tie­teel­li­sen tutkimustyön edistäminen. Säätiö jakaa avustuksia joka kol­mas vuosi.

Säätiön peruspääomaan liitetyn Inkeri Vänskän testamentin mu­kaan Nurmeksen kaupungille on luovutettava tuotosta 25 % käy­tet­tä­väk­si paikallisen elinkeinotoiminnan elvyttämisen edel­lyt­tä­miin tutkimuksiin ja niiden edellyttämiin toimenpiteisiin sekä mat­kai­lun edistämiseen. Matkailun edistämisen osalta on kiinnitettävä huo­mio­ta tarvittaessa arvokalakannan lisäämistoimenpiteisiin Ylä-Kar­ja­lan puhtaisiin vesiin. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kalastus- ja erämatkailun kehittämiseen. Edelleen osa va­rois­ta on käytettävä pohjoiskarjalaisen kulttuurin säi­lyt­tä­mi­seen ja taltioimiseen.

 

Apurahahakemukset vuoden 2021 osalta tulee toimittaa Nurmeksen kaupungin kirjaamoon to 30.9.2021 mennessä osoitteella kirjaamo@nurmes.fi

Lisätietoja  http://www.inkerijamaurivanskansaatio.com

Lisätietoja apurahan hakemisesta: