Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Jätelautakunta tiedottaa kiinteistön haltijoita jätevesilietteistä

Jätelautakunta tiedottaa kiinteistön haltijoita jätevesilietteistä

Savo-Pielisen jätelautakunta on vuonna 2018 aloittanut asumisessa syntyvien jätevesilietteiden tyhjennysten ja omatoimisen käsittelyn seurannan. Seurantaan liittyen jätelautakunta tiedottaa kiinteistöjä saostus- ja umpisäiliölietteiden jätehuoltomääräysten mukaisesta tyhjentämisestä, sekä jätevesilietteiden omatoimisesta käsittelystä. Tiedottaminen toteutetaan alueittain. Ensimmäinen kohdekunta oli Lieksa, ja syksyn aikana seurantaa on jatkettu Nurmeksen alueelle.

Jätelautakunta lähettää jätevesilietteitä koskevan tiedotekirjeen sellaisille viemäriverkoston ulkopuolisille vakituisesti asutuille kiinteistöille, joilta ei ole jätehuollon asiakasrekisterin mukaan edellisen kahden vuoden aikana toimitettu saostus- tai umpisäiliölietteitä kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle. Nurmeksen alueella tiedottaminen kohdistuu noin 350 kiinteistölle, ja näille kiinteistöille lähetetään syys-lokakuun asiaan liittyvä tiedotekirje. Kiinteistön haltijoita pyydetään huolehtimaan, että saostussäiliö tyhjennetään jatkossa jätehuoltomääräysten mukaisesti. Samalla pyydetään ilmoittamaan, mikäli jätevesilietteet käsitellään kiinteistöllä omatoimisesti. Jätehuoltoviranomainen käsittelee lieteilmoitukset yhteistyössä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa.

Jätehuoltomääräysten mukaan jätevesiliete on poistettava saostussäiliöistä ja laitepuhdistamojen lietetiloista tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Mikäli kyseessä on 1-2 henkilön vakituinen asuinkiinteistö tai vapaa-ajan kiinteistö, on liete poistettava vähintään kahden vuoden välein. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa. Lisäksi jätehuoltomääräyksissä sallitaan tietyin edellytyksin jätevesilietteiden pienimuotoinen omatoiminen käsittely. Omatoimisesta käsittelystä on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle, ja ilmoituslomake on tiedotekirjeen liitteenä tai täytettävissä jätelautakunnan nettisivuilla Ilmoitus jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä.

Lisätietoja