Murupolku

Navigaatiovalikko

Ajankohtaiset uutiset ja tiedotteet

angle-left Lisää järjestöyhteistyötä

Vastaa järjestökyselyyn

Järjestöt ovat toivoneet lisää yhteistyötä niin yhdistysten kuin Nurmeksen kaupunginkin välille. Yhteistyötä on perinteisesti tehty mm. tapahtumien osalta. Vapaaehtoisten määrän vähentyessä kaivataan toimijoilta uusia keinoja järjestöjen toiminnan tavoitteiden toteuttamiseksi. Yhteistyön lisääminen voi olla yksi mahdollisuus, jolla saadaan vahvistettua yhdistyskentän voimia. Pohjois-Karjalassa useassa kunnassa toimii Paikallinen järjestöasiainneuvottelukunta, Paikallis-Jane. Paikallis-Janet pyrkivät lisäämään yhteistyötä yhdistysten välillä ja kehittämään yhdistysten ja kunnan välistä yhteistyötä.

Nurmeksen ja Valtimon pitäjän järjestöt ovat osoittaneet kiinnostuksensa paikallisen yhdistysten yhteistyöryhmän perustamiseksi. Pohjois-Karjalan järjestökyselyyn vastanneista Nurmeslaisista järjestöistä 72 % (n=16) oli kiinnostuneita alueen yhteisestä yhdistysten yhteistyöryhmästä ja järjestöillassa 3.6.2021 näytettiin vihreää valoa yhdistysten yhteistyöryhmän toiminnan valmistelun aloittamiselle.

Tarkoituksena on perustaa edustuksellinen ja hallinnoltaan kepeä yhdistysten yhteistyöryhmä, jolla saadaan aikaiseksi yhteistä toimintaa alueen järjestöjen välille. Yhdistysten yhteistyöryhmä koostuu eri yhdistysten edustajista, jotka edustavat mahdollisimman laajasti eri yhdistysluokkia. Yhteistyöryhmälle nimetään Nurmeksen kaupungilta koollekutsuja, joka toimii yhteistyöryhmän tukena ja sihteerinä. Yhteistyöryhmä perustetaan syksyllä 2021.

Tämän kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa paikallisen yhdistysten yhteistyöryhmän toiminnan aloittamista varten ja antaa myös yhdistystoimijoille mahdollisuus vaikuttaa valmisteluvaiheeseen. Kyselyn avulla selvitetään järjestöjen yhteistyön tavoitteita, toiveita ja käytännön seikkoja. Kyselyssä voi ehdottaa myös Nurmeksen paikalliselle yhdistysten yhteistyöryhmälle nimeä.

Yhdistysten yhteistyöryhmän jäsenten valintaa varten toteutetaan erillinen haku loppukesästä. Tärkeimpinä asioina yhdistysten yhteistyöryhmän jäsenten valinnassa ovat toimijoiden kiinnostus yhteistyötä kohtaan, alueellinen tasapuolisuus ja hakijoiden edustama yhdistysluokka. Varsinaisille jäsenille valitaan myös varajäsenet. Jäsenet valitaan Pohjois-Karjalan Järjestöasiainneuvottelukunnan (Janen) avulla. Valinnassa ovat mukana myös kaupungin ma. yhteisökoordinaattori Anu Huusko järjestökoordinaattori Katri Kantola.

Vastaa kyselyyn 16.8.2021 mennessä!

Soutajat

Järjestökyselyn linkki

Facekokeilu