Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Lukuvuoden 2020 – 2021 aloittaminen koronaepidemian aikana

Lukuvuoden 2020 – 2021 aloittaminen koronaepidemian aikana

Ohje peruskoulujen henkilöstölle, oppilaille ja huoltajille

Tässä ohjeessa kerrotaan lukuvuoden 2020 – 2021 aloittamisen käytännöt Nurmeksen peruskouluissa perustuen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön suositukseen (4.8.2020) opetuksen järjestäjille.

Tavoite on, että koulunkäynti on koronaepidemian aikana turvallista koululaisille ja henkilökunnalle. THL:n suositusta noudattamalla pyritään vähentämään tartuntoja ja rajaamaan mahdollisissa altistustilanteissa altistuneiden joukko mahdollisimman pieneksi. Toiminnan suunnittelussa pyritään sovittamaan yhteen lapsen etu ja oikeudet ja tartuntatautien torjunnan periaatteet.

Erilaisista kouluympäristöistä johtuen kussakin yksikössä voidaan tehdä omia tarkennuksia mm. väljyys- ja hygieniaohjeisiin. Näistä tarkennuksista tiedotetaan koulukohtaisesti henkilökunnalle, oppilaille ja huoltajille.

THL:n suosituksiin perustuen kouluun tutustuminen 1. luokan oppilaiden huoltajille keskiviikkona 12.8. on peruttu. Huoltajille järjestetään tilaisuus tavata opetushenkilöstöä ja saada tietoa koulun aloitukseen liittyvistä asioista 12.8. koulupäivän alkaessa klo 9 kunkin kouluyksikön pihalla.

Muutoksista näihin ohjeisiin ja suunniteltuun koulujen toimintaan tiedotetaan lukuvuoden aikana.

Kouluun ei tulla oireisena

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus)  Kouluun ei pidä tulla, jos on sairastumiseen viittaavia oireita. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. Oireisten tulee herkästi hakeutua koronavirustestiin. Mikäli testitulos on negatiivinen ja oireilu selvästi vähenemässä, voi kouluun palata vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Ennen testituloksen valmistumista on kuitenkin vältettävä kontaktia muihin. Jos oireet myöhemmin alkavat uudelleen tai lisääntyvät, tulee hakeutua uuteen testiin. Jos oireet johtuvat allergiasta ja helpottavat selvästi allergialääkityksen aloittamisen jälkeen, voi kouluun palata vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Jos oireet eivät helpota lääkityksestä huolimatta, tulee hakeutua testiin. Jos testitulos on negatiivinen, voi kouluun palata.

Riskiryhmään kuuluvat

Vaikea koronavirustauti on harvinainen lapsilla, eikä sen riski ole lisääntynyt terveillä, eikä valtaosalla niistä lapsista ja nuorista, joilla on jokin pitkäaikaissairaus. Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille. Hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, osallistua lähiopetukseen. Koulun tapauskohtaisia järjestelyjä koskevassa päätöksenteossa hyödynnetään lääkärin arviota. (Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat)

Tarpeettomia fyysisiä kontakteja vältetään

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/koronaviruksen-tarttuminen-ja-itamisaika) Koulussa pyritään välttämään lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa.

  • Hygienian tehostamisesta ja fyysisten kontaktien välttämisestä huolimatta pyrimme huolehtimaan, että lapsi saa tarvitsemansa läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.
  • Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa perusopetusta koskevan lainsäädännön mukaisesti.
  • Alakouluissa opetusryhmät pyritään pitämään erillään mahdollisuuksien mukaan. Joissain aineissa opetusryhmä vaihtuu (mm. valinnaisaineet). Tällöin panostetaan väljyyteen ja hygieniaan.
  • Ruokailu järjestetään mahdollisuuksien mukaan oman luokan tai ryhmän kanssa, ei yhteisruokailuna ruokasalissa. Ruokasalia käytetään porrastetusti. Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana.
  • Koulussa tapahtuva toiminta ei ole kokoontumislain mukainen yleinen kokous tai yleisötilaisuus. Toimintaan ei sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia.
  • Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä, jos väljyys- ja hygieniatekijöitä ei voida huomioida.
  • Muiden kuin lasten sekä koulun henkilökunnan oleskelua koulun sisätiloissa vältetään.
  • Henkilöstön liikkumista toimipaikasta toiseen vähennetään tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. Toiseen toimipaikkaan tultaessa huolehditaan hyvästä käsihygieniasta.

Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19) Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja.

· Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun, sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.

· Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa.

· Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään roskiin heti käytön jälkeen. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen

Siivous ja omat tavarat

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu. Koulujen siivouksesta vastaa Nurmeksen kaupungin puhtauspalvelut.

Jos koulussa tai varhaiskasvatuksessa todetaan koronavirustartunta

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu tartuntatautilain mukaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos koulussa todetaan jollakulla koronavirustartunta, selvitetään onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa tartuntatautilain nojalla karanteeniin yleensä 14 vuorokaudeksi. Koronavirustartunnan saaneen on siten oltava pois koulusta yleensä vähintään 14 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa kouluun.