Murupolku

Navigaatiovalikko

Ajankohtaiset uutiset ja tiedotteet

angle-left Nurmeksen kaupungin harkinnanvaraisten avustusten ohje

Nurmeksen kaupungin harkinnanvaraisten avustusten ohje

Kaupunginhallitus hyväksyi harkinnanvaraisten avustusten myöntämisperusteet kokouksessaan 9.1.2023 § 10. Avustuksiin on vuodelle 2023 varattu talousarvioissa 20 000 euroa.

Avustushakemuksia on aiempina vuosina käsitelty pitkin vuotta ja niitä ovat hakeneet sekä yhdistykset, yritykset että yksittäiset toimijat. Nyt avustuksia voi hakea edelleenkin pitkin vuotta, mutta saapuneet avustushakemukset kaupunginhallitus käsittelee neljä kertaa vuodessa; helmikuussa, toukokuussa, elokuussa ja marraskuussa. 

                       
Avustusta voi saada ennalta määritellyn, kertaluonteisen tapahtuman tai hankkeen toteuttamiseen tai muuhun yksilöitävään kohteeseen. Avustus maksetaan myöntämisvuoden määrärahoista. 

Avustus myönnetään yleishyödyllisille yhdistyksille tai yhteisöille, joiden toiminta ei ensisijaisesti kuulu hyvinvointilautakunnan myöntämien avustusten piiriin. Samaan tarkoitukseen avustuksen voi saada vain joko lautakunnalta tai kaupunginhallitukselta, ei molemmilta.                          

Myönnettäessä arvioidaan avustuksen käyttötarkoituksen yleishyödyllisyys, toiminnan tärkeys ja suunnitelmallisuus sekä avustuksensaajan oma osuus avustettavan toiminnan kustannuksista.

Avustus tulee käyttää tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustuksensaajan tulee toimittaa hyväksyttävä selvitys hankkeen toteutumisesta ja määrärahan käyttämisestä kaupungin kirjaamoon avustuksen käyttövuoden loppuun mennessä. Maksettu avustus on vaadittaessa palautettava, mikäli avustusehdot eivät toteudu.                       
                                            
Avustushakemus toimitetaan Nurmeksen kaupungin kirjaamoon. Hakemuksessa on oltava yhteisön nimi ja yhteystiedot sekä tilinumero, haettavan avustuksen käyttötarkoitus ja -aika ja avustuksen   euromäärä. Hakemukseen voi liittää mahdollisen hankesuunnitelman, talousarvion tms. 

Lisätietoja antaa:
Salla Ovaskainen
Talousjohtaja
puh. 040 104 1302
salla.ovaskainen@nurmes.fi