Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Nurmeksen tulos oli talousarvioita parempi

Nurmeksen kaupungille vuosi 2021 oli parempi kuin alkuperäinen tai muutettu talousarvio antoivat odottaa. Kaupungin vuosikate oli 4,9 miljoonaa euroa ja tulos 363 tuhatta euroa. Ylijäämää tilikaudelta kertyi 859 tuhatta euroa ja kumulatiivinen ylijäämä vuoden lopussa oli 16,3 miljoonaa euroa. Kaupungin tulos oli 1,2 miljoonaa euroa parempi kuin talousarviossa ennakoitiin.

Kaupungin ulkoiset toimintatuotot olivat 10,3 miljoonaa euroa ja toimintakulut 80,4 miljoonaa euroa. Näiden erotus eli toimintakate oli -70,1 miljoonaa euroa. Rahoitustuottojen ja kulujen nettosumma oli 509 tuhatta euroa. Poistoja ja arvonalennuksia tehtiin 4,5 miljoonalla eurolla.

Verotulokertymä oli 33,0 miljoonaa euroa eli 1,3 miljoonaa euroa suurempi kuin talousarvio. Kunnallisveroa kertyi 25,9 miljoonaa, kiinteistöveroa 2,1 miljoonaa ja yhteisöveroja 5,0 miljoonaa euroa. Sekä kunnallisveron että yhteisöverotulojen kertymät olivat ennakoitua suuremmat. Osana kuntatalouden koronatukipakettia valtio korotti kuntien yhteisövero-osuutta määräaikaisesti 10 prosenttiyksiköllä, mikä kasvatti vuoden 2021 yhteisöverotulokertymää.

Valtionosuuksia saatiin yhteensä 41,4 miljoonaa euroa eli 220 tuhatta euroa talousarviota enemmän.

Tuloveroprosentti 20,5 säilyi ennallaan vuonna 2021. Nurmeksen veroprosentti oli pienempi kuin Pohjois-Karjalassa keskimäärin (20,72). Koko maassa keskimääräinen veroaste oli 20,02. Efektiivinen veroaste oli ennakkotietojen mukaan Nurmeksessa 12,85 ja koko maassa 14,43.

Vuosikate asukasta kohden oli 517 euroa. Vuosikate kattoi poistot 108 prosenttisesti ja investointien omarahoitusosuuden 57 prosenttisesti. 

Kaupunki otti vuoden aikana uutta pitkäaikaista lainaa 4 miljoonaa euroa ja lyhensi vanhoja lainoja 2,7 miljoonalla eurolla. Kaupungilla oli lainaa asukasta kohden vuoden lopussa 1 888 euroa, mikä on merkittävästi alhaisempi kuin kunnissa keskimäärin. Kaupungin omavaraisuusaste oli 72 prosenttia.

Tilinpäätöksessä purettiin vapaehtoisia investointivarauksia 2,2 miljoonalla eurolla ja kirjattiin poistoeron muutosta -1,7 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa poistoeroja ja vapaaehtoisia varauksia oli yhteensä 8,6 miljoonaa euroa.

Kaupungin henkilöstömäärä pieneni vuoden aikana viidellä, ollen vuoden lopussa 441 henkilöä. 

 

Investoinnit pysyivät talousarviossa

Kaupungin investointimenot aineellisiin hyödykkeisiin olivat 7,9 miljoonaa euroa ja rahoitusosuudet investointeihin 774 tuhatta euroa. Muutettuun talousarvioon nähden nettoinvestoinnit toteutuivat 89 prosenttisesti. Tytäryhtiöihin tehdyt sijoitusinvestoinnit olivat noin 1,5 miljoonaa euroa ja investointien kokonaismäärä yhteensä 8,5 miljoonaa euroa.

 

Konsernitulos hieman ylijäämäinen

Nurmeksen kaupunkikonsernitulos oli 14 tuhatta euroa ylijäämäinen. Konsernin vuosikate oli 8,5 miljoonaa euroa. Asukasta kohden laskettuna konsernin vuosikate oli 907 euroa ja konsernin lainakanta 3 834 euroa.

Kaupungin tytäryhtiöiden tulos oli negatiivinen -27 tuhatta euroa.