Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Nurmeksen vuoden 2023 talousarviossa varaudutaan kuntatalouden heikkenemiseen

Nurmeksen vuoden 2023 talousarviossa varaudutaan kuntatalouden heikkenemiseen

Julkisen talouden talousarvioiden laatiminen vuodelle 2023 on erityisen haastavaa; Ukrainan sota vaikuttaa monella tavalla hintoja nostavasti. Sähkön, energian ja ruuan hinta on noussut, komponenttien saatavuus osin heikentynyt. Korot ovat lähteneet nousuun, muuttunut toimintaympäristö on heikentänyt ennustettavuutta. Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa 1.1.2023 ja sote- ja pelastustoimen menot (44 M€) jäävät pois kaupungin taloudesta, samalla myös verotulot pienenevät miltei puolella (13,8 M€) ja valtionosuudet noin kaksi kolmasosaa (30 M€).

Nurmeksen vuonna 2019 hyväksytty talouden tasapainottamissuunnitelma on edelleen ajankohtainen. Vuoden 2023 osalta taloutta on tasapainotettu suunnitelmaa enemmän kiristyvän taloustilanteen takia. Toimialojen ja kaupunginjohtajan yhteenlaskettujen säästötoimenpiteiden ja tulonlisäysten vaikutus on 300 000 + 936 130 euroa. Säästökohteita on etsitty erityisesti kaupunkirakennepalveluiden ja hyvinvointipalvelujen toimialoilta.  

Nurmeksen vuoden 2023 talousarviossa kustannusten nousu aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmässä on liki 7 prosenttia. Tämä johtuu suurelta osin sähkön ja energian hintojen noususta. Palkkojen nousu on järjestelyvaraerä huomioiden 3 prosenttia. Kokonaisuutena henkilöstökulut pienenevät henkilöstön määrän vähentyessä, kun osa ruokapalveluiden ja puhtauspalveluiden henkilöstöstä on siirtynyt Polkka Oy:n palvelukseen 1.11.2022 alkaen ja lomituspalvelut siirtyvät Tohmajärven kunnalle 1.1.2023 alkaen.

Nurmeksen vuosikate on talousarviossa 5,14 miljoonaa euroa eli 604 euroa per asukas. Poistojen jälkeen tilikauden tulos on 941 000 euroa negatiivinen. Vuosikate kattaa poistot 84,5 prosenttisesti.

Investointien nettosumma on talousarviossa 4,2 miljoonaa euroa. Suurimmat investoinnit vuonna 2023 ovat käynnissä oleva Kauppalantalon sisäpuolen peruskorjaus, palveluasumisen yksikön saneeraaminen uuteen kohteeseen sekä vanhan jäähallin peruskorjaus.

Lue koko tiedote tästä

 

Lisätietoja:

Vt. kaupunginjohtaja Kyösti Korhonen 040 104 1002

Talousjohtaja Salla Ovaskainen 040 104 1302