Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Katurin ilmaiset matkat yli 75-vuotiaille ja alle 12-vuotiaille jatkuvat elokuussa

Katurin ilmaiset matkat yli 75-vuotiaille ja alle 12-vuotiaille jatkuvat elokuussa

Nurmeksessa on jo vuosia toiminut palveluliikenne, Katuri. Se on kau­pun­gin järjestämää, kaikille avointa, esteetöntä ja kut­su­oh­jat­tua joukkoliikennettä. Katuri liikennöi haja-asutusalueilta taa­ja­maan 2 - 3 kertaa viikossa ja taajama-alueella joka päivä. Katuri-palveluliikenne tarjoaa kaikille Nur­mek­sen asukkaille mahdollisuuden päästä palveluihin asuinpaikasta riip­pu­mat­ta. Katuri mahdollistaa myös mökkiläisten tai matkailijoiden liik­ku­mi­sen taajamassa sekä taajaman ja haja-asutusalueen vä­lil­lä. 

Ajalla 1.8.2018 - 31.12.2018 toteutettiin kokeilu, jossa testattiin taa­ja­ma-alu­een ja haja-asutusalueen Katuri-palveluliikenteessä mak­su­ton­ta käyttöoikeutta alle 12-vuotiaille ja yli 75-vuotiaille. Kokeilu on selkeästi lisännyt Katurin matkustusmääriä.

Maksuttoman käyttöoikeuden kokeilu on saanut positiivista pa­lau­tet­ta niin käyttäjiltä, liikennöitsijöiltä kuin ikäihmisille toimintaa jär­jes­tä­vil­tä yhteisöiltä. Nurmeksen vanhusneuvosto on 21.11.2018 esit­tä­nyt maksuttoman käyttöoikeuden jatkamista kokeilun jäl­keen.

Maksuttoman käyttöoikeuden vakinaistaminen on tarkoitus ottaa huo­mi­oon Katuri-palveluliikenteen kilpailuttamisessa siten, että kil­pai­lu­tuk­seen osallistujan on päivähintaa tarjotessaan otet­ta­va huo­mi­oon maksuttomat asiakasryhmät (alle 12-vuotta ja yli 75-vuot­ta). Katuri-palveluliikenteen liikennöitsijöiden kilpailutus ajalle 1.8.2019 – 31.7.2022 käynnistyy keväällä 2019. Maksuttomien matkojen määrää rajoitettiin kahteen yhdensuuntaiseen matkaan/päivä.

Nurmeksen kaupunginhallitus vahvisti kokouksessaan 4.2.2019 Katuri-palveluliikenteen asiakasmaksut 1.8.2019 alkaen, maksuja korotettiin 0,10 € kaikissa hintaryhmissä. Asiakasmaksupäätökseen sisältyy kaksi maksutonta yhdensuuntaista matkaa/päivä yli 75-vuotiaille ja alle 12-vuotiaille.

Lisätietoja: