Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Nurmeksessa varaudutaan kuntatalouden heikkenemiseen

Nurmeksessa varaudutaan kuntatalouden heikkenemiseen

Nurmeksen kaupungin taloudellinen asema heikkenee huomattavasti tulevina vuosina. Tämä johtuu siitä, että valtionosuudet laskevat merkittävästi hyvinvointialueiden aloittamisen yhteydessä toteutetun valtionosuusjärjestelmän muutoksen seurauksena. Myös verotulokertymän arvioidaan alenevan 2024.

Kaupunginhallitus on 18.9.2023 § 211 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion laadintaohjeen, jossa on esitetty toimialoille yhteensä vähintään 1,5 miljoonan euron tuottavuusohjelman sopeuttamistarve.

Valtuustoseminaarissa 3.-4.10.2023 käytiin läpi toimialojen tuottavuusohjelman suunniteltuja toimenpiteitä. Leikkaukset tulisivat kohdistumaan erityisesti hankintoihin, harkinnanvaraisiin palveluihin ja avustuksiin. Henkilöstön osalta eläköitymisiä pyritään mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään. Toimitilaohjelman kautta tehostetaan tilojen käyttöä ja realisoidaan tarpeettomat rakennukset. Tulojen lisäystä haetaan mm. metsän myyntimäärää kasvattamalla. Valtuustoseminaarissa linjattiin myös, että tuottavuusohjelman lisäksi tarkasteluun on otettava mm. organisaation palvelu- ja henkilöstörakenteet, tehtäväsisällöt ja vapaaehtoiset säästötoimenpiteet. Nämä tarkastelut vaativat muutosneuvotteluita. Henkilöstön kanssa pyritään yhdessä löytämään ratkaisut, jotta irtisanomisia ei tarvitsisi toteuttaa.

Muutosneuvotteluiden käynnistämisestä, perusteista ja tavoitteista päättää kaupunginhallitus. Nurmeksen kaupungin talous on ollut pitkään vakaalla pohjalla, minkä vuoksi taseessa on aiemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää noin 15 miljoonaa euroa. Suunnitelmavuosina varaudutaan myös kertyneiden ylijäämien käyttämiseen. 


Lisätietoja antavat:

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Matti Kämäräinen puh. 050 026 3470


Kaupunginjohtaja

Pasi Parkkinen puh. 040 104 1001


Talousjohtaja

Salla Ovaskainen puh. 040 104 1302