Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Nurmes-palkinto 2018 Maaseudun kehittäjät -toimintaryhmälle

Nurmes-palkinto 2018 Maaseudun kehittäjät -toimintaryhmälle

Nurmeksen kaupunki luovutti kaupunginvaltuuston kokouksessa 29.11.2018 vuoden 2018 Nurmes-palkinnon Maaseudun kehittäjät-ryhmälle. Kaupunginhallitus päätti palkinnon saajan kokouksessaan 22.10.2018.

Nurmes-palkinnon sääntöjen mukaan Nurmes-palkinto jae­taan vuosittain tai kaupunginhallituksen harkitseman ajan kuluttua tun­nus­tuk­sen osoituksena sille yksityiselle henkilölle, yhteisölle tai lai­tok­sel­le, joka samana tai sitä lähinnä edeltävänä vuonna on toi­mi­nut ansiokkaimmin Nurmeksen kaupungin talous-, elinkeino- tai yh­teis­kun­ta­elä­män hyväksi taikka muulla tavoin on mer­kit­tä­vim­min vaikuttanut Nurmeksen kaupungin kehitykseen.                  

Nurmes-palkintona myönnetään Paula Härmän tekemä maljakko vaaramaisemalla ja palkinnon saaja saa myös kiertopalkinnon haltuunsa siihen saakka, kunnes palkinto jaetaan seuraavan kerran. Kiertopalkintona on ollut iso karhu. Härmä sai avustusta vuonna 2016 Nurmeksen kaupungin luovien alojen siemenrahastosta. Siemenrahastolla rohkaistiin luovien alojen yrittäjiä pysymään Nurmeksessa, tulemaan Nurmekseen ja kehittämään esimerkiksi omia Nurmes-aiheisia tuotteita myyntiin.

Nurmes-palkinto on jaettu vuodesta 1973 lähtien yhteensä 34 ker­taa. Nurmes-palkinnon muodosta ja suuruudesta se­kä jakotilaisuudesta päättää kullakin kerralla erikseen kau­pun­gin­hal­li­tus. Viimeksi Nurmes-palkinto on myönnetty vuonna 2017 va­paa­eh­tois­toi­mi­ja Arvi Nykäselle.

Nurmeksessa ja koko Pielisen Karjalassa alkutuotanto ja maa­seu­dun yrittäjyys ovat kantavia voimia. Maatilojen tulot koostuvat useis­ta eri lähteistä kuten maatalouden myynti- ja tulotuista, met­sä­tu­lois­ta ja liitännäiselinkeinoista. Toimiala on elänyt haas­teel­li­sia vuosia, mutta Nurmeksessa maatilojen tulojen kasvu on ollut maa­kun­nan parhaimmistoa myös viime vuonna.

Nurmeksessa ja Valtimolla toimii aktiivisesti vapaaehtoinen ja va­paa­muo­toi­nen Maaseudun kehittäjät -toimijaryhmä. Heidän toi­min­tan­sa tähtää maaseudun yrittäjyyden edistämiseen te­hos­ta­mal­la ja monipuolistamalla toimintaa. Kehittäjät järjestävät vuo­sit­tain useita kehittämis- ja infotilaisuuksia ja seuraavat omien toi­mi­alo­jen­sa kehitystä. Toimintaan osallistuu maaseutuyrittäjiä myös Liek­sas­ta.

Maaseudun kehittäjät muodostavat tärkeän vapaaehtoisuuteen pe­rus­tu­van linkin maaseutuyrittäjien ja yrittäjyyttä edistävien ta­ho­jen (mm. Pro Agria, PIKES, maaseutuhallinto, pankit, Finvera) vä­lil­le. Koordinoidusti yhdessä tällainen verkosto kehittää mer­kit­tä­väl­lä tavalla yhtä Nurmeksen tärkeintä elinkeinoalaa.
 

Lisätietoja