Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Yhdistysten yhteistyöryhmän jäsenhaku

Hakukuulutus yhdistysten yhteistyöryhmään

Pyydämme järjestöiltä ehdotuksia yhdistysten yhteistyöryhmän jäseniksi

Haluatko olla mukana kehittämässä ja viemässä yhdessä eteenpäin järjestötoimintaa koko Nurmeksen alueella?

Pyydämme järjestöjä tekemään ehdotuksia Nurmeksen yhdistysten yhteistyöryhmän jäseniksi. Oletko sinä tai edustamasi yhdistys kiinnostunut järjestöjen yhteistyöryhmän toiminnasta?

Yhdistysten yhteistyöryhmän toiminnan tavoitteena on yhteistyön lisääminen yhdistysten välillä ja päällekkäisyyksien karsiminen, yhdistyskentän voimien vahvistaminen, yhteistyön tiivistäminen yhdistysten ja kunnan välillä ja vaikuttaminen: yhdistyskentän äänen tuominen kunnan kehittämistoimintaan. Yhteistyöryhmän edustaja puhuu useamman kuin yhden järjestön äänellä. Tarkoituksena on perustaa edustuksellinen ja hallinnoltaan kepeä yhdistysten yhteistyöryhmä, jolla saadaan aikaiseksi yhteistä toimintaa alueen järjestöjen välille.

Yhteistyöryhmän perustamista varten toteutimme kyselyn, jossa otimme selvää nurmekselaisten järjestöjen toiveista yhdistysten yhteistyöryhmää kohtaan. Kyselyyn vastaajista (N=25) 52% toivoi edustuskauden pituudeksi 2 vuotta. Nurmekselaiset järjestöt ovat tuoneet esille tärkeimpinä yhteistyön muotoina tapahtumien järjestämisen, tiedotuksen ja markkinoinnin, kehittämishankkeet sekä vaikuttamisen.

Oletko sinä tai edustamasi yhdistys kiinnostunut yhdistysten yhteistyöryhmän toiminnasta?

Nurmekseen perustettavaan yhdistysten yhteistyöryhmään haetaan jäseniä ja varajäseniä seuraavilta teema-aloilta:

1. Kylä- ja kaupunginosayhdistys

2. Eläkeläisjärjestöt

3. Sosiaali- ja terveysyhdistykset

4. Kotiseutu- ja perinneyhdistykset, sukuseurat

5. Taide- ja kulttuurijärjestöt

6. Liikunta- ja urheiluseurat

7. Harrastus- ja vapaa-ajan yhdistykset

8. Metsästys- ja kalastusyhdistykset

9. Ympäristö-, eläin- ja luonnonsuojeluyhdistykset

10. Monikulttuuriyhdistykset ja ystävyysseurat

11. Lasten,- nuorten, ja perheiden yhdistykset

12. Yrittäjäyhdistykset

Yhteistyöryhmän kokoonpanon osalta noudatetaan seuraavia valintakriteereitä:

  • Yhteistyöryhmän jäsenet edustavat yhdistyksiä monipuolisesti eri toimialoilta.
  • Yhteistyöryhmän jäseniksi valitaan henkilöitä, jotka ovat aktiivisia henkilöitä ja joilta löytyy aikaa ja tahtoa rakentaa järjestöyhteistyötä yhdistysten yhteistyöryhmän puitteissa.
  • Valittu edustaja on halukas toimimaan viestin viejänä yhteistyöryhmän ja oman teema-alueensa yhdistysten välillä.
  • Valittavan henkilön taustayhdistyksen toimialue on sijaittava Nurmeksessa tai Valtimon pitäjällä.

Nurmeksen kaupunki on mukana yhdistysten yhteistyöryhmän toiminnassa ja vastaa sen koollekutsunnasta. Sihteerinä toimii yhteisökoordinaattori. Yhdistysten yhteistyöryhmän tukena toimii maakunnallinen JANE (järjestöasiain neuvottelukunta).

Yhdistysten yhteistyöryhmän toimikausi on 2 vuotta. Yhdistysten yhteistyöryhmät kokoontuvat yleensä 4-6 kertaa vuodessa, mutta jokainen yhteistyöryhmä määrittelee itse kokoontumiskertojen tarpeen ensimmäisessä kokouksessa. Ensimmäisessä kokouksessa päätetään myös nimi. Nimiehdotuksia on tullut runsaasti.

Aikataulu:

Ehdotukset Nurmeksen Järjestöasiain neuvottelukunnan jäseniksi 30.9.2021 mennessä voi tehdä sähköisesti. Mikäli olette estyneet tekemään jäsenhaun webropol-linkin avulla, ottakaa yhteyttä ma. yhteisökoordinaattori Anu Huuskoon p.04010 45723.

Ehdotusten ja valintakriteerien pohjalta valitaan jäsenet Nurmeksen Järjestöasiain neuvottelukuntaan. Valinta tehdään Pohjois-Karjalan Järjestöasiainneuvottelukunnan (JANEn) avulla. Valinnassa ovat mukana myös kaupungin ma. yhteisökoordinaattori Anu Huusko järjestökoordinaattori Katri Kantola. Valitut jäsenet kutsutaan yhdistysten yhteistyöryhmän perustamiskokoukseen.

 

Sähköinen jäsenhaku

Lisätietoja