Murupolku

Navigaatiovalikko

Ajankohtaiset uutiset ja tiedotteet

angle-left Pohjois-Karjalan rahaston apurahat ovat haettavissa 11.1.-10.2.2021

Pohjois-Karjalan rahaston apurahat ovat haettavissa 11.1.-10.2.2021

Suomen Kulttuurirahaston apurahojen hakuaika on alkanut.

Suomen Kulttuurirahaston yhteydessä toimii 17 maakuntarahastoa. Ne tukevat oman maakuntansa alueella tehtävää kulttuurityötä jakamalla apurahoja ja palkintoja kerran vuodessa.

Pohjois-Karjalan apurahat

Pohjois-Karjalan rahaston apurahojen hakuaika on 11.1. – 10.2.2021 klo 16 asti. Pohjois-Karjalan rahasto myöntää 890 000 euroa apurahoina Pohjois-Karjalaan kohdistuviin hankkeisiin

Kuka voi hakea apurahaa?

sekä maakunnassa asuville tai syntyneille hakijoille sekä siellä suoritettavaan tai siihen kohdistuvaan tieteelliseen tai taiteelliseen työhön.

Mihin apurahaa voi hakea?

Kärkihankeapurahaa voi hakea tavanomaista suurempaa rahoitusta vaativiin hankkeisiin.Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.
Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 euroa Taidetta hoitolaitoksiin -hankkeisiin. Tukimuodon tavoitteena on edistää kulttuuristen oikeuksien yhdenvertaista toteutumista ja parantaa erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen keinoin. Työskentely tai hanke voi toteutua hoito- ja hoivalaitoksissa tai muissa ympäristöissä, joiden asukkaiden tai käyttäjien on vaikea päästä taiteen äärelle. Mahdollisia kohteita ovat esimerkiksi palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit, sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset sekä päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelussa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelussa viimeiseen hakupäivään klo 16.00 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia tai lausuntoja ei oteta käsittelyyn. Hakijan on syytä tutustua tarkasti hakuohjeisiin ja huolehtia, että hakemukseen liitetään ohjeiden mukaiset liitteet. Lisätietoa hausta löydät täältä

Mistä Pohjois-Karjalan rahaston apurahat myönnetään?

Apurahoja myönnetään yleisrahastosta ja seuraavista jakovuorossa olevista nimikkorahastoista:

Mimi ja Pia Ahrenbergin rahasto
Elojen rahasto
Tarja ja Pentti Juntusen rahasto
A. E. Kalstan rahasto
Anna Koskimaan ja Aada Nevalaisen rahasto
Pentti Maljojoen ja Karelia Ammattikorkeakoulun rahasto
Aino ja Onni Meriläisen rahasto
Janne ja Katri Nuutisen rahasto
Outokumpu Oy:n rahasto
Valter ja Elin Parviaisen rahasto
Eero Solalan rahasto
Lea ja Aulis Sutisen rahasto
S.A. Tervon rahasto

Mistä voin kysyä neuvoa?

Apurahoja koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen pohjois-karjala@skr.fi. Kysymyksiin vastaavat myös asiamies Asko Saarelainen ja sihteeri Maarit Hämäläinen-Koljonen.
Tervetuloa apurahainfoon torstaina 28.1. klo 13–15.
Kaikkien maakuntarahastojen yhteinen apurahawebinaari järjestetään Zoom-alustalla. Tarkempia tietoja tilaisuudesta kerrotaan myöhemmin kotisivuillamme
https://skr.fi/

Milloin saan tietää apurahapäätöksestä?

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Pohjois-Karjalan vuoden 2021 apurahat julkaistaan 16.5.2021. Päätökset apurahoista ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen virallista julkaisupäivää. Apurahan voi ottaa käyttöön 18.5.2021 lähtien.

 

Pohjois-Karjalan rahaston logo