Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Hyvinvointisuunnitelma ohjaa toimintaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi

Hyvinvointisuunnitelma ohjaa toimintaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2022 §6 velvoittaa kuntaa edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Laajempi hyvinvointikertomus on lain mukaan laadittava kerran valtuustokaudessa ja tämän lisäksi kuntalaisten hyvinvoinnista sekä sen edistämiseksi toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain.

Nurmeksen kaupungin hyvinvointisuunnitelma on laadittu Nurmeksen hyvinvointityöryhmässä. Työryhmässä on edustus kaupungin eri toimialojen lisäksi Siun sotesta, Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskuksesta, Pohjois-Karjalan kansanterveyskeskuksesta, Nurmeksen evankelisluterilaisesta seurakunnasta, vanhusneuvostosta, vammaisneuvostosta ja nuorisovaltuustosta. Hyvinvointisuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 31.10.2022 §63.

Paremmin voiva Nurmes- hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022–2025 toimii ohjaavana asiakirjana kunnassa tehtävälle hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyölle. Hyvinvointisuunnitelmassa vaikuttaa kaupunkistrategia, Pohjois-Karjalan hyvinvointistrategian toimintasuunnitelma ja Siun soten alueellinen hyvinvointikertomus. Asiakirjan tarkoitus on varmistaa hyvinvointityön toteutuminen kaikissa palveluissa.

Hyvinvointisuunnitelman pohjalta valmistellaan laaja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa. Tätä kokonaisuutta kutsutaan hyvinvointikertomustyöksi, joka jakaantuu kertomusosaan ja suunnitelmaosaan. Lain hengen mukaisesti kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä raportoidaan valtuustolle vuosittain.


Kuva: Hyvinvointisuunnitelman neljä teemaa.

Suunnitelmassa kiinnitetään laaja-alaisesti huomiota kuntalaisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Hyvinvointisuunnitelman teemat ovat Hyvinvoivat, terveet ja osalliset asukkaat, Korkeatasoinen osaaminen ja hyvät työllistymisen edellytykset, Asukaskeskeiset palvelut ja niitä tukeva hyvinvointiyrittäjyys ja Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä ympäristö. Kunkin teeman alla on tavoitteet.  Nurmeksen kaupungin eri toimialat, järjestöt ja sidosryhmät toteuttavat yhdessä tavoitteita, niitä tukevilla toimenpiteillä.

Hyte-kerroin kannustimena

Kunnille on otettu käyttöön vuoden 2023 alusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli hyte-kerroin. Hyte-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Hyte-kerroin ja valtionosuuden lisäosan suuruus määräytyy kahdenlaisten indikaattorien perusteella:

1. Toimintaa kuvaavista prosessi-indikaattoreista (peruskoulut, liikunta, kuntajohto, kulttuuri)
2. Tuloksia kuvaavista tulosindikaattoreista (toimeentulotuki, koettu terveys, ylipaino, työkyvyttömyyseläke, kaatumishoitojaksot, koulupudokkaat)

Raha ei ole korvamerkittyä, vaan yleiskatteellista, joka siis sisältyy kunnan saamaan valtionosuuteen. Kunta voi käyttää saamansa summan valtionosuuden perusteissa osoitettujen tehtävien hoitamiseksi. Meillä Nurmeksessa kannustin on laskettu vuodelle 2023 16,95 €/asukas eli hyvinvoinnin ja terveydenedistämiseen yhteensä 159 756€. Nurmeksen hyte-kerroin on 0,9, perushinta on 18,89 €.

Hyvinvointisuunnitelma 2022-2025 – Paremmin voiva Nurmes, on tutustuttavissa muiden kaupungin strategioiden ohella nettisivuilla. Pääset tutustumaan Hyvinvointisuunnitelmaan tästä.

Lisätietoa