Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Nurmeksen kaupungin yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet

Nurmeksen kaupungin yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet

Kaupunginhallitus päätti 4.12.2023 § 303 käynnistää vuonna 2024 koko henkilöstöä koskevat työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain (449/2007) mukaiset yhteistoimintaneuvottelut, joissa käsitellään yhteistoimintalain (449/2007) 4 §:n 1. momentin 1-4 kohtien mukaisia asioita. Perusteena yhteistoimintaneuvotteluille on Nurmeksen kaupungin harkitsemat toimenpiteet kaupungin organisaatioon talouden tasapainottamiseksi ja toiminnan ja tehtävien uudelleenjärjestelemiseksi.

Työnantajan tavoitteena oli saavuttaa 2,0 miljoonaa euroa/vuosi kustannusleikkaukset vuoden 2026 loppuun mennessä. Ennen yhteistoimintaneuvotteluja annetun neuvotteluesityksen mukaan enimmillään vähennystarve koski viittäkymmentä (50) henkilöä.

Kaupunginhallituksen 2023 nimeämä taloustyöryhmä (kaupunginhallitus, kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto ja johtavat viranhaltijat) on linjannut sopeuttamistoimia.

FCG Oy ulkopuolisena asiantuntijana on laatinut selvityksen talouden sopeuttamistoimenpiteistä yhteistoimintaneuvottelujen pohjaksi. Henkilöstöä on kuultu monin eri tavoin valmistelun aikana. Osa henkilöstön esittämistä toimenpiteistä on otettu osaksi sopeuttamistyötä.

Nurmeksen kaupunki käynnisti yhteistoimintaneuvottelut 3.4.2024. Nurmeksen kaupungin koko henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet 28.5.2024.

16.4.2024 kokoukseen työnantajan tavoite täsmentyi siten, että kustannusleikkaustavoite vuodelle 2025 oli noin 1,7 miljoonaa euroa. Vuosille 2026-2027 tavoiteltiin noin 1,8 miljoonan euron leikkauksia kullekin vuodelle.

Keskeiset neuvotteluissa käsitellyt muutokset, joita esitetään päätettäviksi

ESITYS:

Hyvinvointipalvelut

- Kotihoidontuen kuntalisän lakkauttaminen

- Valtakunnallisen rajan ylittävien vuosiviikkotuntien määrän vähentäminen

- Kansalaisopiston palvelutason laskeminen

- Pääsylippujen, tilavuokrien ja valokuvapalveluiden hintojen korottaminen

- Työtehtävien uudelleenjärjestelyt

- Seniorikortin lakkauttaminen

- Eläköitymisien hyödyntäminen

Kaupunkirakennepalvelut

- Kiinteistöveroselvitys

- Yksityistieavustusten vähentäminen

- Energiatehokkuuden parantaminen

- Työtehtävien uudelleenjärjestelyt

- Eläköitymisien hyödyntäminen

Hallintopalvelut

- Palkkatukityöllistäminen päättyy 1.1.2025

- Valtuuston koon pienentäminen 27 valtuutettuun

- Muiden luottamuselimien pienentäminen

- Vanhus- ja vammaisneuvoston yhdistäminen

- Kaavoitusjaoston ja lupajaoston lakkauttaminen ja toimintojen yhdistäminen muihin toimielimiin

- Henkilökunnan etuisuuksista vähentäminen (Epassi säilyy)

- Kokoustarjoiluiden vähentäminen

- Aterioiden monipuolisuuden kaventaminen

- Eläköitymisien hyödyntäminen

- Työtehtävien uudelleenjärjestelyt

Keskeiset henkilöstövaikutukset

ESITYS

-Henkilöstövaikutukset 27,5 htv

- Irtisanomiset 4 htv

- Määräaikaisuuksien päättäminen 7 htv

- Eläköitymisten hyödyntäminen 8 htv

- Tehtävien uudelleenjärjestelyt 8,5 htv.

Mahdollisissa irtisanomisissa otetaan huomioon lakien mukaiset menettelytavat yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen. Niihin kuuluvat mm. työntekijän/viranhaltijan uudelleensijoittamisvelvollisuus, koulutusvelvollisuus ja takaisinottovelvollisuus.

Neuvotteluissa käsiteltyjen toimenpiteiden osalta yksimielisyyttä ei kaikilta osin saavutettu. Seuraava vaihe yhteistoimintaneuvottelujen päättymisen jälkeen on päätöksenteko, joka tapahtuu kuntalain (410/2015) ja muiden lakien ja asetusten sekä Nurmeksen kaupungin hallintosäännössä määrättyjen toimivaltuuksien mukaisesti. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa 10.6.2024 ja kaupunginvaltuusto 17.6.2024.

Lisätietoja/Yhteyshenkilö Kaupunginjohtaja Pasi Parkkinen pasi.parkkinen@nurmes.fi, puh. 040 104 5001