Navigaatiovalikko

Ajankohtaista

angle-left Nurmeksen tulos oli reilusti plussalla

Nurmeksen tulos oli reilusti plussalla

Nurmeksen kaupungille vuosi 2023 oli talousarviota huomattavasti parempi. Kaupungin vuosikate oli 6,7 miljoonaa euroa ja tulos 856 tuhatta euroa. Ylijäämää tilikaudelta kertyi 511 tuhatta euroa ja kumulatiivinen ylijäämä vuoden lopussa oli 15,7 miljoonaa euroa (luvussa on vuoden 2023 ylijäämä huomioituna). Kaupungin tulos oli 1,8 miljoonaa euroa parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa ennakoitiin ja 3,5 miljoonaa euroa parempi muutettuun talousarvion verrattuna. 

Kaupungin ulkoiset toimintatuotot olivat 6,8 miljoonaa euroa ja toimintakulut -32,9 miljoonaa euroa. Näiden erotus eli toimintakate oli -26 miljoonaa euroa. Rahoitustuottojen ja kulujen nettosumma oli 967 tuhatta euroa. Poistoja ja arvonalennuksia tehtiin 5,9 miljoonalla eurolla. 

Verotulokertymä oli 18,3 miljoonaa euroa eli 80 tuhatta euroa suurempi kuin talousarvio. Kunnallisveroa kertyi 13 miljoonaa, kiinteistöveroa 2,25 miljoonaa ja yhteisöveroja 3 miljoonaa euroa. Kunnan tuloverojen ja kiinteistöverojen kertymät olivat hieman ennakoitua suuremmat. 

Valtionosuuksia saatiin yhteensä 13,5 miljoonaa euroa eli 27 tuhatta euroa talousarviota enemmän. 

Nurmeksen tuloveroprosentti muutettiin 8,36 prosenttiin vuonna 2023. Valtio leikkasi kaikkien kuntien veroprosenttia 12,64 prosenttiyksiköllä vuonna 2023. Nurmeksen veroprosentti oli suurempi kuin Pohjois-Karjalassa keskimäärin (8,11). Koko maassa keskimääräinen veroaste oli 7,38. Efektiivinen veroaste oli ennakkotietojen mukaan Nurmeksessa 5,6 ja koko maassa 5,69. 

Vuosikate asukasta kohden oli 739 euroa. Vuosikate kattoi poistot 139 prosenttisesti ja investointien omarahoitusosuuden 187 prosenttisesti. 

Kaupunki otti vuoden aikana uutta pitkäaikaista lainaa 5 miljoonaa euroa ja lyhensi vanhoja lainoja 3,9 miljoonalla eurolla. Kaupungilla oli lainaa asukasta kohden vuoden lopussa 2 009 euroa. Kaupungin omavaraisuusaste oli 71 prosenttia. 

Tilinpäätöksessä tehtiin uusia vapaaehtoisia investointivarauksia 1,0 miljoonalla eurolla ja kirjattiin poistoeron muutosta +691 tuhatta euroa. Vuoden lopussa poistoeroja ja vapaaehtoisia varauksia oli yhteensä 8,3 miljoonaa euroa. 

Kaupungin vertailukelpoinen henkilöstömäärä pieneni vuoden aikana 54 henkilöllä, ollen vuoden lopussa 372 henkilöä. 

 

Investoinnit pysyivät talousarviossa 

Kaupungin investointimenot aineellisiin hyödykkeisiin olivat 3,6 miljoonaa euroa ja rahoitusosuudet investointeihin 10 tuhatta euroa. Muutettuun talousarvioon nähden nettoinvestoinnit toteutuivat 88 prosenttisesti. 

Konsernitulos ylijäämäinen 

Nurmeksen kaupunkikonsernitulos oli 1,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Konsernin vuosikate oli 9,3 miljoonaa euroa. Asukasta kohden laskettuna konsernin vuosikate oli 1016 euroa ja konsernin lainakanta 2 653 euroa. 

Kaupungin tytäryhtiöiden tulos oli negatiivinen -57 tuhatta euroa.

Tiivistelmä Nurmeksen tunnusluvuista

 

Nurmes

2022TP

alkup.
2023TA

2023TP

Asukasluku

9 245

 

9 132

Toimintatuotot 1000e

9 900

5 595

6 780

Toimintakulut 1000e

-84 014

-33 906

-32 899

Toimintakate 1000e

-74 072

-27 303

-26 055

Verotulot 1000e

33 596

18 225

18 306

Valtionosuudet 1000e

43 650

13 507

13 534

Vuosikate 1000e

3 849

5 140

6 752

Poistot 1000e

-4 710

-6 080

-4 859

Arvonalentumiset 1000e

 

 

-1 037

Investoinnit netto Me

-3,9

-4,3

-3,5

Tilikauden tulos 1000e

-901

-0,9

856

Tilikauden yli-/alijäämä 1000e

-256

-0,9

511

 

 

 

 

Kaupungin tunnusluvut

2022TP

 

2023TP

Veroprosentti

21

 

8,36

Vuosikate, €/asukas

416

 

739

Vuosikate/poistot %

82 %

 

139 %

Investointien tulorahoitus, %

96,70 %

 

187,20 %

Suhteellinen velkaantuneisuus-%

28,60 %

 

58,70 %

Lainat €/asukas

1 863

 

2 009

Verotulot/asukas

3 634

 

2 005

 

 

 

 

Kaupunkikonsernin tunnusluvut

2022TP

 

2023TP

Vuosikate, €/asukas

752

 

1016

Investointien tulorahoitus, %

65,10 %

 

149,10 %

Suhteellinen velkaantuneisuus-%

37 %

 

61 %

Konsernin lainat €/ asukas

3 999

 

2 653

 

 

 

Lisätietoja:

 

Talousjohtaja Salla Ovaskainen, 040 104 1302