Navigation Menu

Asset Publisher

angle-left Järjestöilta 4.9.2018 ja järjestötyön pohjaa aiemmilta vuosilta Nurmeksesta

Järjestöilta 4.9.2018

Tilaisuuteen osallistui yli neljäkymmentä henkilöä ja keskustelua käytiin yhteistyön keinoista sekä palveluohjaajan työnkuvasta.

Katso tapahtuman materiaalit:

Kutsu, jossa myös ohjelma

Muistio, jossa myös lista osallistuneista tahoista

Palveluohjaajan esitys

JANE:n esitys

Säpinää seudulle -esitys

Yhdistysyhteistyön pohjaa

Järjestöralli 2016

Vuonna 2016 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto järjestivät Järjestöralli 2016 -tapahtumia ympäri maakuntaa. 7.11.2016 Järjestöralli pysähtyi Nurmeksessa ja tilaisuuteen osallistuneet yhdistykset pohtivat, kuinka vahvistaa yhdistyksiä ja niiden asemaa kunnassa sekä millaista yhteistyötä kunta ja yhdistykset voisivat tehdä. Resurssipula yhdistyksissä, jäsenkato ja halu yhteistyöhön näkyi tuolloin vastauksissa.

Vuonna 2016 kaivattiin kunnalta tukea yhdistysten väliseen yhteistyöhön, kenties henkilöä, joka voisi organisoida yhteistä toimintaa ja kehittämistyötä sekä toimia koollekutsujana ja sihteerinä mahdollisessa paikallisJANEssa (erilaisten yhdistysten jäsenistä koostuva ryhmä, joka vie kunnassa yhdistysten asioita eteenpäin).

Nyt tilanne on se, että Nurmeksen kunta on vastannut yhdistysten tarpeeseen ja palveluohjaajan tehtävä on tukea yhdistysten toimintaa ja yhteistyötä. Järjestöillassa 4.9.2018 jatkamme keskustelua tästä, mihin vuonna 2016 on jääty. Millaista yhteistyötä ja toimintaa alamme yhdessä Nurmekseen rakentamaan?

Järjestöralli 2016 -muistiinpanot (kuva)

Lue lisää Järjestöralli 2016 -kiertueesta (Yhdistykset yhessä – Järjestöralli 2016-2017)

Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma

MIUN YHISTYS - Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma 2015–2020 esittelee tavoitteita yhdistystoiminnan kehittämiseksi. Yhdistysohjelma tarjoaa myös valmiita toimintaehdotuksia. Tutustu ohjelman tavoitteisiin ja ehdotuksiin. Mitä me voisimme tehdä entistä paremmin Nurmeksessa?

Kolmesta tavoitteesta ensimmäinen painottaa mm. yhdistysten toiminnan kehittämistä, toiminnan tekemistä näkyväksi ja toiminnasta iloitsemista. Tavoite on, että yhdistysten toiminta on avointa, johtaminen huolellista ja mahdollistetaan omannäköinen toiminta yhdistyksen sisällä. Toisena tulee yhdistysten välinen yhteistyö. Koottua tietoa vapaaehtois- ja vertaistuesta, hankeosaamisen lisäämistä ja sähköisen viestinnän kouluttamista. Yhdistyksille suunnattuja sähköisiä palveluja kehitetään ja toimivat käytännöt jaetaan yhdistysten välillä.

Kolmantena tavoitteena on tasavertainen yhteistyö kunnan kanssa. Tavoitteena on, että kunnat tarjoavat edullisia tai maksuttomia tiloja yhdistyksille, kunnan tarjoama tuki on avointa ja tasa-arvoista, kunnan työntekijöille tarjotaan koulutusta järjestö- ja kansalaistoiminnasta. Kuntiin nimetään yhdistyksille yhteyshenkilö tai -henkilöitä, lisätään kouluyhteistyötä, helpotetaan yhdistysten työtä työllistäjinä ja tuodaan yhdistykset tutuiksi uusille asukkaille.