Navigation Menu

maaseutupalvelut/ajankohtaista asiaa

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten tunnistamisesta (222/2017 ) tuli voimaan 20.4.2017. MIkäli hevosten pito on aloitettu ennen em. ajankohtaa, asetus velvoittaa hevostenpitäjää ilmoittamaan hevoset (hevonen, poni, aasi, seepra tai näiden risteytykset) ja hevosten pitopaikat rekisteriin merkittäviksi VIIMEISTÄÄN 31.12.2020. Ilmoitus on tehtävä yhdestäkin hevosesta. Lomakkeet ja ohjeet ilmoituksen tekemiseksi löydät ruokaviraston sivulta https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/hevoselaimet/hevoselaimen-pitajan-ja-pitopaikan-rekisterointi/.

Palauta lomakkeet paikkakuntasi maaseututoimistoon.