Navigation Menu

Harkinnanvaraiset avustukset

Kaupunginhallitus hyväksyi harkinnanvaraisten avustusten myöntämisperusteet kokouksessaan 9.1.2023 § 10. Avustuksiin vuodelle 2024 ei ole varattu talousarviossa rahaa.


Avustushakemuksia on aiempina vuosina käsitelty pitkin vuotta ja niitä ovat hakeneet sekä yhdistykset, yritykset että yksittäiset toimijat. Nyt avustuksia voi hakea edelleenkin pitkin vuotta, mutta saapuneet avustushakemukset kaupunginhallitus käsittelee neljä kertaa vuodessa; helmikuussa, toukokuussa, elokuussa ja marraskuussa.


Avustusta voi saada ennalta määritellyn, kertaluonteisen tapahtuman tai hankkeen toteuttamiseen tai muuhun yksilöitävään kohteeseen. Avustus maksetaan myöntämisvuoden määrärahoista.


Avustus myönnetään yleishyödyllisille yhdistyksille tai yhteisöille, joiden toiminta ei ensisijaisesti kuulu hyvinvointilautakunnan myöntämien avustusten piiriin. Samaan tarkoitukseen avustuksen voi saada vain joko lautakunnalta tai kaupunginhallitukselta, ei molemmilta.


Myönnettäessä arvioidaan avustuksen käyttötarkoituksen yleishyödyllisyys, toiminnan tärkeys ja suunnitelmallisuus sekä avustuksen saajan oma osuus avustettavan toiminnan kustannuksista.


Avustus tulee käyttää tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustuksen saajan tulee toimittaa hyväksyttävä selvitys hankkeen toteutumisesta ja määrärahan käyttämisestä kaupungin kirjaamoon avustuksen käyttövuoden loppuun mennessä. Maksettu avustus on vaadittaessa palautettava, mikäli avustusehdot eivät toteudu.


Avustushakemus toimitetaan Nurmeksen kaupungin kirjaamoon. Hakemuksessa on oltava yhteisön nimi ja yhteystiedot sekä tilinumero, haettavan avustuksen käyttötarkoitus ja -aika ja avustuksen euromäärä. Hakemukseen voi liittää mahdollisen hankesuunnitelman, talousarvion tms.

Yhteystiedot

Lisätietoja

Salla Ovaskainen talousjohtaja 04010 41302 salla.ovaskainen(at)nurmes.fi