Navigation Menu

Breadcrumb

Hyvinvoinnin ja osallisuuden neuvottelukunta, Valtimo

Hyvinvoinnin ja osallisuuden neuvottelukunta

Valtimolla toimivan hyvinvoinnin ja osallisuuden neuvottelukunnassa on 7 valtuuston valitsemaa jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto valitsee neuvottelukunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  

Hyvinvoinnin ja osallisuuden neuvottelukunta toimii kuntalain 22 §:n mukaisena kuntalaisten vaikuttamiskanavana.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden neuvottelukunnan tehtävänä on:  

1. tehdä kunnanhallitukselle aloitteita kuntalaisten palvelujen kehittämisestä  
2. osallisuuden lisääminen kunnan, kuntalaisten ja yhdistysten kanssa,  
3. tilaisuuksien järjestäminen yhdessä yhdistysten kanssa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi,  
4. kutsua tarvittaessa kokouksiinsa asiantuntijoita ja yhdistysten edustajia tai muita tarvittavia toimijoita.  
5. osallistua kunnan hyvinvointikertomuksen laadintaan ja seurantaan.  

Neuvottelukunnan toimikausi päättyy 31.5.2021.  

Neuvottelukunnan toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.  
 

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Pj. Härkin Päivi
osoite: Rantakatu 14, 75700 VALTIMO
puh. 050 370 3051
paivi.harkin(at)nurmes.fi
 

Tuovinen Reija
osoite: Sammalpolku 1, 75700 VALTIMO
puh. 050 370 3142
reija.tuovinen(at)nurmes.fi
       

Vpj. Rautiainen Tuula
osoite: Pelkolantie 4 B 6, 75700 Valtimo
puh. 040 745 8158
tuula.rautiainen(at)nurmes.fi
 
 

Jäsen Määttä Tapio
osoite: Keskuskatu 53 as 12, 75700 Valtimo
puh. 0400 171 047
tapio.maatta(at)nurmes.fi
 

Heikkinen Arto
osoite: Pitkäkatu 51, 75700 VALTIMO
puh. 050 402 1606
arto.heikkinen(at)nurmes.fi
 

Jäsen Piirainen Jari
osoite: Eilantie 5 B7, 75700 VALTIMO
puh. 0400 304 731
jari.piirainen(at)nurmes.fi
 
Ollilainen Pekka
osoite: Nurkkalantie 30, 75700 VALTIMO
puh. 050 343 9060
pekka.ollilainen(at)nurmes.fi
 
Jäsen Hermaja Jussi
osoite:
puh. 046 613 9884
jussi.hermaja(at)nurmes.fi
 
Karppinen Veijo
osoite: Verkkojoentie 81, 75770 PUUKARI
puh. 0500 579 451
veijo.karppinen(at)nurmes.fi
 
Jäsen Pekkala Laura
osoite: Karhunpääntie 491, 75710 KARHUNPÄÄ
puh. 050 370 2654
laura.pekkala(at)nurmes.fi
 
Pekkala Janne
osoite: Karhunpääntie 491, 75710 KARHUNPÄÄ
puh. 0400 367 771
jannetapio.pekkala(at)gmail.com
 

Jäsen Mustonen Markku
osoite: Hovirannantie 21, 75700 VALTIMO

puh. 040 417 0114

Korhonen Veera
osoite: Kurikkalahdentie 7, 75700 VALTIMO
puh. 040 737 8479
veera.korhonen(at)nurmes.fi