Kuntaliitosselvitys / yläkuva / muokattu

Navigation Menu

Kuntaliitosselvitys / esittelyteksti

Nurmeksen kaupungin vaakuna  ”punaisessa kentässä kolme hopeista karhukeihäänkärkeä pystyssä vierekkäin    Valtimon kunnan vaakuna  ”punaisessa kentässä hopeinen kultavaruksinen susi pystyssä, saatteena seitsemän kultarahaa

 

Nurmeksen ja Valtimon kuntaliitosselvitys

Nurmeksen kaupunki (kv 25.10.2018 § 58) ja Valtimon kunta (kh 24.9.2018 § 133) ovat päättäneet kuntaliitosselvityksen tekemisestä. Tälle sivulle on koottu asian valmistelua koskevaa materiaalia.

Uudet toimielimet

Nurmeksen kaupungin ja Valtimon kunnan luottamushenkilöistä ja koostuva yhdistymishallitus on jo aloittanut toimintansa.Yhdistymishallitus kokoontuu 27.5.-31.12.2019 välisenä aikana kuukauden toisena ja neljäntenä maanantaina. Kokoukset pidetään vuoroin Valtimolla kuntalaisten talolla ja vuoroin Nurmeksen kaupungintalolla.

 

Uuden kunnan valtuuston kokouksista kuulutetaan erikseen. Uuden kunnan valtuusto kokoontuu ensimmäistä kertaa valtuustoseminaarin merkeissä 19.6.2019. Ensimmäinen varsinainen kokous pidetään kesälomakauden jälkeen elokuussa.

Kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa tämän linkin kautta.
 

Tälle kuntaliitosselvityssivulle tietoja ei enää päivitetä.

 

***

Kuntaliitos etenee

Nurmeksen Valtimon valtuustot päättivät hyväksyä yhdistymissopimuksen ja tehdä esityksen Valtioneuvostolle kuntajaon muuttamisesta niin, että Valtimon kunta lakkaa ja yhdistyy Nurmeksen kaupunkiin
1.1.2020 alkaen sekä, että Nurmeksen kaupungin ja Valtimon kunnan yhdistymisesitys liitteineen toimitetaan Valtioneuvostolle 30.4.2019 mennessä.
 

Kuntaliitosselvitysraportti 26.2.2019 liitteineen

Nähtävilläolo on päättynyt. Kuntaliitosselvityksen aineistot olivat nähtävillä 12.3.-11.4.2019 välisenä aikana

Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta ovat tehneet kuntarakennelain 4b §:n mukaisen kuntaliitosselvityksen yhdistymisesityksen laatimiseksi. Selvitystyön tuloksena on valmistunut ehdotus yhdistymisesitykseksi sekä sen liitteenä yhdistymissopimus ja selvitysraportti liitteineen (7 kpl).

Nurmeksen kaupunginhallitus ja Valtimon kunnanhallitus varaavat kuntien asukkaille ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, kuntarakennelain 7 §:n mukaisen tilaisuuden tehdä huomautus ehdotuksesta kuntien yhdistymisesitykseksi. Huomautus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun huomautusten tekemistä koskeva kuulutus on kunnassa julkaistu siten kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan.

Huomautus on toimitettava 11.4.2019 kello 15.00 mennessä kirjallisena Nurmeksen kaupunginhallitukselle, osoite Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes tai sähköpostilla kirjaamo@nurmes.fi  tai Valtimon kunnanhallitukselle, osoite Kunnantie 1, 75700 Valtimo tai sähköpostilla kirjaamo@valtimo.fi .

Ehdotus yhdistymisesitykseksi liitteineen on nähtävänä Nurmeksen kaupungintalolla, Kirkkokatu 14,  ja Valtimon Kuntalaisten Talolla, Kunnantie 1, sekä kuntien nettisivuilta www.nurmes.fi ja www.valtimo.fi.  Asiakirjat ovat nähtävänä myös Nurmeksen kirjastossa, Kötsintie 2 ja Valtimon kirjastossa, Sepänkatu 6.

Nurmeksen kaupunginhallitus ja Valtimon kunnanhallitus käsittelevät mahdolliset huomautukset 15.4.2019 pidettävissä kokouksissa, antavat niistä lausunnot ja tekevät sen jälkeen ehdotuksen kuntien yhdistymisestä valtuustojen 23.4.2019 (Valtimo) ja 24.4.2019 (Nurmes) pidettäviin kokouksiin.

 

Nähtävillä olleet materiaalit

(avautuvat uuteen ikkunaan)

Ehdotus yhdistymisesitykseksi

Nurmeksen kaupungin ja Valtimon kunnan yhdistymissopimus, hyväksytty 13.2.2019

Kuntaliitosselvitysraportti, hyväksytty 26.2.2019

Raportin liitteet:

1. Kuntatalouden nykytila ja kuntatalouden näkymät vuoteen 2025
2. Pikes Oy 12/2018 Nurmes-Valtimon elinkeinoelämän nykytila kuvattuna
3.  Uuden kunnan elinvoima ja elinkeinojen kehittäminen
4. Hyvinvointipalvelujen yleiskuva ja johtopäätökset -raportti
5. Tekniikan työryhmän raportti
6. Hallinnon työryhmän raportti
7. Paikkojen jakautuminen kuntayhtymissä, tytäryhteisöissä ja osakkuusyhteisöissä


 

Kuntaliitos / työsuunnitelman runko 8.11.2018

Documents and Media

Documents and Media

Kuntaliitosselvitys / kuntaliitosselvitystoimikunnan ja valmisteluryhmän jäsenet

Kuntaliitosselvityksen työryhmät

Nurmeksen kaupungin ja Valtimon kunnan kuntaliitosselvityksen laatimista varten on nimetty kaksi työryhmää. Selvitystyötä varten on perustettu kuntaliitosselvitystoimikunta, joka toimii hankkeen ohjausryhmänä sekä nimitetty valmistelutyöryhmä.

Valtimon kunnanhallitus 22.10.2018 § 149, Nurmeksen kaupunginhallitus 5.11.2018 § 201

Kuntaliitosselvitystoimikunta

Jäsenet:

Nurmes

Kämäräinen Matti pj.
Räsänen Yrjö, vpj
Hiltunen Jouni
Kainulainen Anneli
Korhonen Pasi
Meriläinen Mikko
Määttä Henry
Nykänen Anniina
Ollilainen Anneli
Rönkkö Reeta
Savolainen Anni
Timonen Paula

Valtimo

Hölttä Anna vpj.
Alhoniemi Ilona
Härkin Päivi
Karppinen Veijo
Oinonen Timo
Piirainen Jari
Rautiainen Marko
Rautiainen Tuula
Savolainen Jani

Valmisteluryhmä


Mustonen Leena, Valtimon kunnanjohtaja
Korhonen Kyösti, Valtimon va hallintojohtaja

Saatsi Asko, Nurmeksen kaupunginjohtaja
Sallinen Jussi, Nurmeksen talousjohtaja

Toimialakohtaiset työryhmät

Teknikan toimiala
pj Pasi Parkkinen, tekninen johtaja Nurmes
vpj Ari Jaaranen, tekninen johtaja, Valtimo

Hyvinvoinnin toimiala
pj Ville Korkeala, kasvatus- ja koulutusjohtaja Valtimo
vpj Petri Moilanen, hyvinvointijohtaja Nurmes

Keskushallinnon toimiala
pj Anne Korhonen, vs. hallintojohtaja Nurmes
vpj Kyösti Korhonen, va hallintojohtaja Valtimo

Lisäksi kuhunkin työryhmään tulee 2-3 lisäjäsentä.

Kuntaselvitystoimikunnan yhteystiedot

Matti Kämäräinen puheenjohtaja 0500 263 470 matti.kamarainen(at)nurmes.fi
Anna Hölttä varapuheenjohtaja 044 253 3777 anna.holtta(at)valtimo.fi
Yrjö Räsänen varapuheenjohtaja 050 589 0750 yrjo.rasanen(at)nurmes.fi