Navigation Menu

Liikkuva koulu

Porokylän koulu on Liikkuva Koulu


Liikkuva Koulu logoKoulumme on LIIKKUVA KOULU. Tämä tarkoittaa, että lisäämme liikettä koulupäiviin erilaisin keinoin, jotta jokainen koululainen liikkuisi vähintään tunnin päivässä liikuntatuntien lisäksi.

Meillä Liikkuva Koulu –toimintaa organisoivat yhdessä kaksi liikuntavastaavaa opettajaa, rehtori sekä yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä. Hyödynnämme työssämme Liikkuva Koulu –tukiverkoston ideoita, materiaalipaketteja sekä suunnittelun ja arvioinnin työkaluja. Teemme yhteistyötä Nurmeksen kaupungin liikuntatoimen ja paikallisten urheiluseurojen kanssa (mm. lajiesittelyt liikuntatunneilla). Lisäksi teemme säännöllistä yhteistyötä
Pohjois- Karjalan Liikunta ry:n kanssa (henkilöstön koulutus, Välkkäri-koulutus).

 

Koulussamme lisätään liikettä koulupäiviin seuraavilla keinoilla:

 • Koulutamme henkilökuntaa vuosittain. Koulutuksissa saamme ideoita oppilaiden osallisuuden lisäämiseen, toiminnalliseen opetukseen ja liikuntatunteihin.
 • Koulutamme oppilaita Välkkäri-toimintaan joka lukuvuosi.
 • Koulupäivän aikana tehtävät lyhyet matkat taitetaan kävellen tai pyöräillen sään salliessa. Oppilaiden käytössä on 20 polkupyörää ja pyöräilykypärät opintokäyntejä varten.
 • Koulu kannustaa oppilaita arkiliikuntaan, esim. koulumatkojen kulkemiseen kävellen tai pyöräillen, tiedottamalla vanhempia ja osallistumalla lähialueen liikennesuunnittelutyöhön.
 • Opetuksessa huomioidaan toiminnallisuus. Opetusta liikunnallistetaan opetusmenetelmien ja –järjestelyiden valinnoilla sekä taukoliikunnalla. Pitkät istumisjaksot minimoidaan.
 • Koulun sisätiloja hyödynnetään liikkumisessa monipuolisesti. Luokissa on jumppapalloja, tasapainolautoja ja rekkejä, ja yhteisissä tiloissa erilaisia toiminnallisen oppimisen ympäristöjä sekä toimintapisteitä taukoliikuntaan.
 • Osallistumme vuosittain vähintään yhteen liikuntakampanjaan, esim. Unicef –kävely, ja järjestämme liikuntatapahtumia, esim. talviliikuntapäivä.
 • Koulun kerhotarjottimelta löytyy matalan kynnyksen liikuntakerhoja.
 • Iltapäivätoiminnassa toteutetaan omaa liikuntasuunnitelmaa, jonka avulla huolehditaan iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten riittävästä liikkumisesta.
 • Koulun liikuntavastaavat opettajat koordinoivat välituntiliikunnan järjestelyjä.
 • Koulupäivään sisältyy 30 min liikuntavälitunti. Välitunnit vietetään ulkona erillisiä sali- ja pelivuoroja lukuun ottamatta (pakkasraja – 20). Mobiililaitteita ja puhelimia ei käytetä koulupäivän aikana.
 • Koulun pihan tarjoamista liikuntamahdollisuuksista ja pihan kunnosta huolehditaan yhteistyössä vapaa-aikatoimen ja teknisen toimen kanssa.
 • Jokaisessa luokassa on välituntivälinekori, jonka sisällön oppilaat ovat itse suunnitelleet. Lisäksi aulassa on tarjolla yhteiskäytössä olevia välineitä. Välineitä huolletaan ja uudistetaan vuosittain.
 • Koulukuljetusoppilailla on odotusaikoina käytössään välinekärry.
 • Talvikaudella (syysloma – talviloma) tarjotaan mahdollisuus salivuoroihin. Välkkäri-oppilaat ohjaavat salivuorojen liikkumista.
 • Kesäkaudella (sulan maan aikaan) tarjolla on ulkoliikuntavälineitä POPI-liikuntavälineperäkärryssä. Välkkäri-oppilaat huolehtivat lainaustoiminnasta.
 • Kummioppilaat opettavat alkuopetuksen oppilaille perinneleikkejä sekä muita välituntiliikuntaan sopivia leikkejä ja pelejä liikunta- ja välitunneilla (esim. Nuoren Suomen liikuntavinkit).

Lisätietoa: https://liikkuvakoulu.fi/ (avautuu uuteen ikkunaan)