Navigation Menu

Tietosuoja Nurmeksen kaupungissa

Tietosuoja Nurmeksen kaupungissa

Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

Nurmeksen kaupunki käsittelee toiminnassaan paljon sekä julkisia että salaisia tietoja ja asiakirjoja. Asiakirjojen julkisuudesta ja salassa pidosta säädetään ns. julkisuuslaissa. Tutustu julkisuuslakiin tästä linkistä.

Henkilötietojen käsittelystä säädetään EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa, jota noudatetaan 25.5.2018 alkaen. Jo aikaisemmin henkilötietojen käsittelyä on ohjattu kansallisella henkilötietolailla, jonka EU:n tietosuoja-asetus siis korvaa. Tutustu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen tästä linkistä.

Tietosuoja-asetuksessa on määritelty ne tietosuojaperiaatteet, joita on noudatettava kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa. Lue lisää tietosuojaperiaatteista tästä linkistä.

Nurmeksen kaupungin tietoturva- ja tietosuojapolitiikassa määritellään mm. tavoitteet, vastuut ja toteutustavat ja sen pohjalta annetaan tarkemmat ohjeet henkilötietojen käsittelylle ja asiakirjahallinnolle yleensäkin. Tutustu Nurmeksen kaupungin tietoturva- ja tietosuojapolitiikkaan tästä linkistä.

Nurmeksen kaupungin ja Valtimon kunnan yhdistyessä 1.1.2020 molempien kuntien voimassa olevat tietosuojaselosteet ja henkilörekisterit ajantasaistetaan ja soveltuvin osin yhdistetään.
 

Henkilörekisteri ja tietosuojaselosteet

Tietyssä palvelukokonaisuudessa käsiteltävät henkilötiedot muodostavat henkilörekisterin, jonka rekisterinpitäjänä toimii se kaupungin toimielin, joka ao. palvelusta vastaa. Kaikista henkilörekistereistä on laadittava tietosuojaselosteet, joista on ilmettävä asetuksen mukaiset tiedot.

Tietosuojaselosteet kaupungin henkilörekistereistä löydät tämän sivun alalaidasta. Sivustoa päivitetään tietosuojaselosteiden osalta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on aina
- oikeus tarkastaa omat tietonsa rekisteristä
- oikeus vaatia virheellisten tai puutteellisten tietojen korjaamista
- oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Lisäksi rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, jotka eivät tosin välttämättä toteudu kaikissa henkilörekisterissä:
- oikeus pyytää tietojen käytön rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
- oikeutta tietojen poistamiseen
- oikeus siirtää järjestelmästä toiseen
- oikeus peruuttaa suostumus

Tarkastus- tai korjausoikeuden toteuttamiseksi kannattaa ensisijaisesti ottaa yhteyttä palvelua hoitavaan henkilöön tai rekisterin yhteyshenkilöön. Tarkastus- tai korjauspyynnön voi tehdä myös kirjallisesti lomakkeella, joka toimitetaan Nurmeksen kaupungin kirjaamoon, Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes. Pyynnön tekijän henkilöllisyys varmistetaan aina kuvallisesta henkilötodistuksesta, mikäli henkilöä ei entuudestaan tunneta.


Tarkastuspyyntölomake, pdf-tiedosto (avautuu uuteen ikkunaan)

Korjauspyyntölomake, pdf-tiedosto (avautuu uuteen ikkunaan)

 

Lisätietoja tietosuojasta saa Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta osoitteessa www.tietosuoja.fi

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Lisätietoja tietosuoja-asioista

Tietosuojavastaava Riina Halonen Kaupungintalo, Kirkkokatu 14 75500 Nurmes 04010 45010 tietosuoja(at)nurmes.fi

Tietosuojavastaavan tehtävänä on neuvoa, auttaa ja valvoa tietosuojan toteutumista kaupungilla sekä neuvoa asiakkaita tietosuojakysymyksiin liittyvissä asioissa.

Documents and Media

Documents
Showing 1 to 10 of 23 entries.
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}