Navigation Menu

Tietoa Nurmeksesta / Päätöksenteko / Valtuusto

Kaupunginvaltuusto

Päätösvalta kunnan asioissa kuuluu valtuustolle, ellei laista muuta johdu ja valtuusto ei ole toimivaltaansa siirtänyt kunnan muulle toimielimelle. Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, ja tekee tärkeät kuntaa koskevat päätökset.

Lain mukaan valtuusto päättää mm. siitä, mitä toimielimiä kunnassa on, ja mitkä ovat niiden tehtävät ja toimivalta. Valtuusto päättää myös muutoin hallinnon järjestämisestä; esimerkiksi siitä,  hoitaako kunta tehtäviä omassa organisaatiossaan, hoidetaanko jotakin tehtävää kunnallisen liikelaitoksen muodossa, perustetaanko jonkin tehtävän hoitamiseen osakeyhtiö jne.

Valtuusto hyväksyy talousarvion, päättää maksujen yleisistä perusteista sekä sijoitustoiminnan perusteista sekä takauksen antamisesta. Valtuusto valitsee pääsääntöisesti jäsenet kaupungin toimielimiin ja perustaa virat sekä myös täyttää tärkeimmät virat. Tehtäviin kuuluu myös tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen.

Johtosäännöillä valtuusto siirtää päätösvaltaansa kaupungin muille toimielimille. Valtuutetut ja varavaltuutetut valitaan kunnallisvaaleissa vaalivuotta seuraaviksi neljäksi kalenterivuodeksi.

Valtuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden viimeinen arkitorstai alkaen klo 18.30 Nuoriso- ja matkailukeskus Hyvärilän auditoriossa. Heinäkuussa ei valtuusto kokoonnu, ellei erityistä syytä ilmene. Valtuuston puheenjohtajan ratkaisun pohjalta voidaan käsiteltävien asioiden määrän vähäisyyden ja kiireettömyyden vuoksi jättää joitakin säännönmukaisia kokouksia pitämättä tai pitää tarvittaessa erikseen määrättyinä ajankohtina ylimääräisiä kokouksia.

Valtuuston kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä sähköisesti kaupungin verkkosivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin tästä linkistä

Kaupunginvaltuuston kokoonpano 2021 -2025

Yhteystiedot / valtuuston puheenjohtajisto

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto

Kämäräinen Matti, KESK Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Rautiainen Marko, SDP Kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Ruutinen Kari, PS Kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

Väliotsikko / valtuusto

Valtuuston jäsenet puolueittain A-Ö

Valtuutetut / Suomen Keskusta

Suomen Keskusta

Alhoniemi Ilona Suoniemenkatu 4 75700 Nurmes 050 023 8670 ilona.alhoniemi(at)luottamus.nurmes.fi
Haverinen Kyösti Joensuuntie 134 75500 Nurmes 050 560 4806 kyosti.haverinen(at)luottamus.nurmes.fi
Härkin Anne Neitivirrantie 501 A 75710 Karhunpää 050 544 8684 anne.harkin(at)luottamus.nurmes.fi
Härkin Päivi Rantakatu 14 75700 Valtimo 050 370 3051 paivi.harkin(at)luottamus.nurmes.fi
Hölttä Anna Rantakatu 5 75700 Valtimo 044 253 3777 anna.holtta(at)luottamus.nurmes.fi
Korhonen Pasi Kohisevankatu 5 75500 Nurmes 040 594 5914 pasi.korhonen(at)luottamus.nurmes.fi
Kämäräinen Matti Haapalahdentie 12 75530 Nurmes 0500 263 470 matti.kamarainen(at)luottamus.nurmes.fi
Mikkilä Hannu Vallitie 19 D 10 75530 Nurmes 0500 215 970 hannu.mikkila(at)luottamus.nurmes.fi
Nykänen Anniina 045 130 4211 anniina.nykanen(at)luottamus.nurmes.fi
Piironen Kari Vinkerrannantie 11 75500 Nurmes 040 567 0022 kari.piironen(at)luottamus.nurmes.fi
Reinikka Erik 044 062 7868 erik.reinikka(at)luottamus.nurmes.fi
Rönkkö Reeta Tiiliniementie 17 75530 Nurmes 050 436 7927 reeta.ronkko(at)luottamus.nurmes.fi
Siira Arto Lääkärintie 3 75700 Valtimo 050 539 2479 arto.siira(at)luottamus.nurmes.fi
Timonen Paula Hiisijärventie 18 as 2 75500 Nurmes 040 845 6901 paula.timonen(at)luottamus.nurmes.fi

Valtuutetut / Kansallinen kokoomus

Kansallinen Kokoomus

Meriläinen Mikko Haapalahdentie 20 75530 Nurmes 044 322 3695 mikko.merilainen(at)luottamus.nurmes.fi

Valtuutetut / Suomen Kristillisdemokraatit

Suomen Kristillisdemokraatit

Jaaranen Merja Kaivokatu 9 75530 Nurmes 040 565 9335 merja.jaaranen(at)luottamus.nurmes.fi
Tolvanen Joosua Lukanpurontie 41 as 1 75530 Nurmes 050 571 2388 joosua.tolvanen(at)luottamus.nurmes.fi

Valtuutetut / Sosiaalidemokraatit

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue

Hiltunen Jouni Laidunkuja 4 75530 Nurmes 044 284 1114 jouni.hiltunen(at)luottamus.nurmes.fi
Oinonen Elina Suvantoniementie 1 A 75700 Valtimo 040 720 9441 elina.oinonen(at)luottamus.nurmes.fi
Piirainen Jari Eilantie 5 B 7 75700 Valtimo 040 030 4731 jari.piirainen(at)luottamus.nurmes.fi
Pääkkönen Hannu Tuomelantie 5 as 1 75500 Nurmes 050 017 2874 hannu.paakkonen(at)luottamus.nurmes.fi
Rautiainen Marko Urheilukatu 28 75700 Valtimo 0400 894 452 marko.rautiainen(at)luottamus.nurmes.fi
Ruokolainen Jari Tiiliniementie 5 75530 Nurmes 050 545 6861 jari.ruokolainen(at)luottamus.nurmes.fi
Savolainen Anni Timolantie 21 75530 Nurmes 050 343 5304 anni.savolainen(at)luottamus.nurmes.fi
Savolainen Maija Heinäpurontie 15 75500 Nurmes 045 263 2635 maija.savolainen(at)luottamus.nurmes.fi
Smura Antti Anttilapinkatu 3 75500 Nurmes 050 343 5973 antti.smura(at)luottamus.nurmes.fi

Valtuutetut / Perussuomalaiset

Perussuomalaiset

Meriläinen Jaana Pielisenkatu 5 75700 Nurmes 045 134 4903 jaana.merilainen(at)luottamus.nurmes.fi
Määttä Henry Työväenkatu 31 75500 Nurmes 050 375 6654 henry.maatta(at)luottamus.nurmes.fi
Ruutinen Kari Puiroontie 42 75500 Nurmes 050 351 3727 kari.ruutinen(at)luottamus.nurmes.fi
Saaristo Susanna Keskuspolku 4 75700 Valtimo 044 520 9428 susanna.saaristo(at)luottamus.nurmes.fi
Sutinen Ville Juutisentie 9 75650 Nurmes 050 538 1980 ville.sutinen(at)luottamus.nurmes.fi

Yhteystiedot, valtuusto, vasemmisto

Vasemmistoliitto

Hermaja Jussi jussi.hermaja(at)luottamus.nurmes.fi
Karppinen Veijo Verkkojoentie 81 75770 Puukari 0500 579 451 veijo.karppinen(at)luottamus.nurmes.fi

Vapauden Liitto

Vapauden Liitto

Ahponen Jorma Kirkkokatu 22 A 1 75500 Nurmes 045 147 6496 jorma.ahponen(at)luottamus.nurmes.fi
Jänönen Mikko Kirkkokatu 19 as 1 75500 Nurmes 040 560 8160 mikko.janonen(at)luottamus.nurmes.fi

Poliittisten ryhmien koko

Yhteystiedot perustuvat valtuutetun suostumukseen julkaista ja luovuttaa yhteystietoja.

Poliittisten ryhmien koko

Suomen Keskusta 14 valtuutettua
Kokoomus 1 valtuutettu
Suomen Kristillisdemokraatit 2 valtuutettua
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 9 valtuutettua
Perussuomalaiset 5 valtuutettua
Vasemmistoliitto 2 valtuutettua
Vapauden Liitto 2 valtuutettua

Yhteensä 35 valtuutettua.